INSPIRATION

Morgondagens konstpublik är ett webbaserat verktyg för pedagoger som arbetar med samtidskonst med barn och ungdomar. Verktyget utökar elevernas lärande inom konst och kultur såväl i klassrummet som på museer och i det offentliga rummet.

Projektet syftar till att utveckla nya metoder och erbjuder en dynamiskt växande resurs där pedagoger lätt kan hitta övningar, texter och forskning. Lärare har möjligheten att ladda ner övningar och aktiviteter som lätt kan anpassas till olika åldrar, platser och kontexter.

Verktyget utvecklar nya former för hur samtidskonsten aktiveras i lärande och väcker ungas intresse för sitt kulturarv. Morgondagens konstpublik underlättar arbetet med konst och kultur inom ramen för läroplanen . Projektet använder samtidskonsten som plattform för barn och vuxna att mötas och utveckla respekt för demokrati och etik och därigenom gemensamt inspirera till livslångt lärande.

Inom kort kommer du att kunna läsa nya spännande texter här.