LEKTIONER

Morgondagens konstpublik utvecklar nya metoder och erbjuder en dynamiskt växande resurs där pedagoger lätt kan hitta övningar, texter och forskning. Lärare har möjligheten att ladda ner övningar och aktiviteter som lätt kan anpassas till olika åldrar, platser och kontexter.

Det finns övningar avsedda för klassrum, offentligt rum, museisamlingar och temporära utställningar. Det finns även övningar som vänder sig till ett specifikt medium: måleri, video, performance eller fotografi. Samtidskonsten behandlar ofta aktuella ämnen på ett tvärvetenskapligt sätt. Pedagoger kan därför även använda övningar som anknyter till flera ämnesområden: sociala frågor, miljö, kulturarv, genus och jämställdhet, vetenskap, ekonomi, demokrati och på så sätt integrera bildkonsten i flera skolämnen.

Övningarna är nyskapande då de tar inspiration och lär från andra konstformer, främst dans och teater, men även musik och litteratur. De aktiverar i stor utsträckning både elevernas kroppar och inspirerar till reflektion och diskussion. Övningarna är utformade så att de fördjupar barn och ungdomars förmåga att ta ett personligt ansvar. Projektet utvecklar ny metod då det använder samtida konst för lärande inom miljö, vetenskap och sociala frågor. Deltagarna (både elever och pedagoger) väljer gemensamt övningar, samarbeten, teman och aktiviteter så att eleverna kan utveckla sin förmåga att utöva inflytande och att ta ansvar.

Inom kort kommer ni att kunna hitta övningar här.