Umwelt i Stockholm

MKP och Curatorial Mutiny anordnar tre workshops om hur vår kroppslig konstitution påverkar vår förståelse av världen. Ursprungligen skulle vi göra en stor nordisk workshop, men i dessa märkliga tider måste vi hålla arbetet mer intimt då vi max kan vara åtta deltagare vid varje tillfälle. I den första workshopen leder dansaren och koreografen Carima Neusser undersökningar där hon och deltagarna tillsammans undersöker och reflekterar över människokroppens inneboende kunskap samt hur vi kan applicera detta på individuella konstnärliga arbetsprovcesser. Gruppen forskar tillsammans runt dessa frågor genom att ta inspiration från dansövningar, antropologiska och filosofiska texter samt Feldenkrais-metoden.

Under två dagar undersöker en liten grupp konstnärer från olika områden tillsammans hur kroppen kan veta. Vi bjuder på Lunch, kaffe och snacks. Workshopen äger rum kl. 12–17 den 18-19 december på Dansens Hus i Stockholm. Om du är intresserad, kontakta Carima på (carima.neusser [at] gmail.com) så snart som möjligt. Först till kvarn…

Välkomna!!!

Mer Språk och Musik

Vi på MKP är stolta och glada att vi fått ett stipendium (tillsammans med Vision Forum) så att vi kan utveckla ett samarbete mellan neurovetenskap, logopedi och musik. Projektet består i att använda språkstörningar som modell för att skapa intressant experimentmusik. Vi arbetar med spännande forskare från Karolinska institutet i Sverige, Donders institute i Nederländerna samt med svenska och finska musiker. Mer info kommer inom kort.

Barocka möten

Trots den tuffa situationen med den rådande pandemin så har vi på MKP kunnat genomföra en rad workshops som tar inspiration från barock konst, dans och arkitektur i Sverige, Tyskland och i Schweiz.

På grund av situationen i Covid-19 har Teater Reflex i Stockholm tvingats stänga sina dörrar för allmänheten. Detta tråkiga faktum gör att Vision Forum har tillgång till deras fantastiska och magiska salonger. Vi har arbetat där i juni och september 2020. Vi har kunnat testa nya koreografiska, musikaliska och tekniska lösningar.

Vi har även arbetat intensivt med våra partners i Zürich, Berlin och Geneve under juni och Augusti. Dessa workshops har lett till utvecklandet av mycket spännande material. Vi hoppas situationen ljusnar snart och att du kommer att kunna se resultatet av vårt experiment på en scen eller i det offentliga rummet under 2021.

Gold all in my Veins

“Gold all in my Veins” är en multisensorisk guidad tur genom gruvorna på Outokumpu Old Mine Residency. Verket skapas och presenteras av Sara Gurevitsch, Carima Neusser, Carola Uehlken och John Andrew Wilhite-Hannisdal. Konstnärerna arbetar även med en dansskola och en rockförening på plats för att iscensätta eventet. Arkitekturen på Outokumpus gamla gruva kommer att utgöra scenen för en guidad tur som binder samman barockens filosofi, historia och dess extravagans med tunnlarna, jorden och det omgivande området i staden.

Verket sammanför dans, poesi, musik och matupplevelser. Publiken bjuds in att att dricka glitter, guld och låta det rinna genom deras ådror. Gruvan blir en livmoder som i sin tur blir en bro till deltagarnas och publikens kroppar och deras rörelser. Gruppen guidar publiken genom en tvärvetenskapliga upplevelse, genom sinnen.

Publik visning på Outokumpu Old Mine Residency, 18 setpember kl.21. Eventet är gratis och inge förbokning krävs.

Projektet samproduceras av Morgondagens konstpublik, Curatorial Mutiny och Vision Forum och stöds av Nordic Culture Fund, Goethe Institute och Statens kulturråd.

Utvidgat nordiskt samarbete

MKP är mycket glada att vi fått medel från Nordisk kulturfond för att utveckla nordiskt samarbete med konstnärer från olika genrer från Finland, Norge och Tyskland. Vi drar nytta av vår kunskap från bildkonsten där guidade visningar sedan länge spelat en viktig roll och undersökar vad dans, musik och koreografi kan lära sig. Att låta publiken guidas, öppnar nya och kreativa möjligheter samt skapar ny förståelse för en plats och dess historia. Inom dans har uttrycksformen använts sparsamt. I projektet undersöker en interdisciplinär grupp hur man kan ta in och förstå nordiska platser och arkitektur genom att ta publiken på multisensoriska promenader. Verket skapas av koreograferna Carima Neusser (SE) och Sara Gurevitsch (FI), kompositören John Andrew Wilhite-Hannisdal (NO) samt bildkonstnären Carola Uehlken (DE). Det första steget i projektet genomförs på Old Mine Residency i Outokumpu i Finland i september 2020. Vistelsen skapar en utmärkt möjlighet att utveckla en metod som gör att publik och konstnärer tillsammans skapar ny förståelse för en välkänd plats. Gruppen improviserar tillsammans och utvecklar text/manus, koreografi, musik, videor och rekvisita för en guidad visning genom de nedlagda gruvorna.