Covid-19 och framtiden

MKP, vars arbete går ut på att föra samman människor med olika bakgrund så att de kan lära av varandra och utbyta erfarenheter, har påverkats kraftigt av den globala situationen med Covid-19. Arbetet med det nordiska projektet “Umwelt” med partners i Norge, Danmark och Finland har t.ex. tvingats att bli virtuellt. Men arbetet går mycket bra och vi gör viktiga framsteg. Vi hoppas att kunna träffas och arbeta tillsammans i Sverige och Danmark under hösten 2020.

Vi utvecklar även ett nytt nordiskt projekt där deltagare från “Vårt behov av tröst” arbetar vidare tillsammans. I projektet ingår konstnärer och pedagoger som arbetar med koreografi, musik, installtioner och video. De undersöker gemensamt hur koreografi kan bli en del av hur man lär sig om en plats och dess historia genom guidade visningar. Projektet är planerat att starta i Outokumpu i Karelen i september 2020. Vi planerar även nya projekt i Schweiz, Grekland och Brasilien inför. Vi kommer därför att resa till Zürich, Paris och Aten under juli månad och arbeta med våra akademiska partners på plats.

MKPs Anne Klonts leder även arbetet med projektet “2084” som visas på Kabelfabriken i Helsingfors 1-13 oktober, 2020. Flera av MKP medlemmar deltar och visar verk inom ramen för projektet.

MKP och dess medlemmar runt om i landet har varit mycket aktiva med olika online projekt under våren 2020. Flera medlemmar har deltagit i det italienska projektet ”All is One.” Projektets online format har visats genom digitala nätverk i Frankrike, Österrike och Indien. Andra har även deltagit i den internationella online festivalen “Transformation II” som genomfördes den 3e maj med deltagare från Holland, Japan, Frankrike och Sverige.