Utvidgat nordiskt samarbete

MKP är mycket glada att vi fått medel från Nordisk kulturfond för att utveckla nordiskt samarbete med konstnärer från olika genrer från Finland, Norge och Tyskland. Vi drar nytta av vår kunskap från bildkonsten där guidade visningar sedan länge spelat en viktig roll och undersökar vad dans, musik och koreografi kan lära sig. Att låta publiken guidas, öppnar nya och kreativa möjligheter samt skapar ny förståelse för en plats och dess historia. Inom dans har uttrycksformen använts sparsamt. I projektet undersöker en interdisciplinär grupp hur man kan ta in och förstå nordiska platser och arkitektur genom att ta publiken på multisensoriska promenader. Verket skapas av koreograferna Carima Neusser (SE) och Sara Gurevitsch (FI), kompositören John Andrew Wilhite-Hannisdal (NO) samt bildkonstnären Carola Uehlken (DE). Det första steget i projektet genomförs på Old Mine Residency i Outokumpu i Finland i september 2020. Vistelsen skapar en utmärkt möjlighet att utveckla en metod som gör att publik och konstnärer tillsammans skapar ny förståelse för en välkänd plats. Gruppen improviserar tillsammans och utvecklar text/manus, koreografi, musik, videor och rekvisita för en guidad visning genom de nedlagda gruvorna.