Om och av Tim Gill

b09c0135web

Tim Gill har nyligen varit i Sverige. Han är en av Storbritanniens ledande tänkare runt barndomen som fenomen. Han en ledande förespråkare för positiv förändring i barnens vardag. Hans skrivande, forskning, konsultuppdrag och annat arbete har i över 20 år fokuserat barndom, barns lek och fritids aktiviteter. Han är speciellt intresserad och deras plastiska relationer med människor och platser där barn lever och agerar. Det finns mycket spännande material på hans hemsida.