MKP på Stockholms gymnasium

MKP kommer att återvända till St. Eriksgymansiet i Stockholm i April för att genomföra en serie workshops med studenterna på musikal-programmet. I arbetet utgår gruppen från frågor om översättning mellan olika konstnärliga genrer: Kan man översätta en målning till dans eller musik? Kan en skulptur ses som en koreografi? Tillsammans undersöker gruppen gränserna för mänsklig kommunikation och vad olika konstnärliga metoder och uttryck kan underlätta och hitta nya former för att kommunicera.