CO2 i Paris

MKP arrangerar en workshop med “Do Trees Dream of CO2” i Paris. Under dessa intensiva arbetsdagar (12-13 mars) kommer konstnärer tillsammans att undersöka vad om träd och människor kan kommunicera. De kommer att titta på ny teknik, nya musikaliska idéer och hur träd och människor kan dra nytta av dessa på bästa sätt. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt batteridriven utrustning och hur den kan användas och ett nytt gränssnitt för PepiPiafs hård- och mjukvaruplattform. Gruppen kommer att hålla offentliga presentationer i Danmark, Finland och Sverige under våren och sommaren 2023