PLATSUNDERSÖKNING

low8

Vad är en platsundersökning?

En platsundersökning är en form av tredimensionell bildanalys som vi använder för att skapa en gemensam utgångspunkt för samtal och skapande i grupp. Platsundersökning är en metod som vi lånat från konstnärer som arbetar med platsen som utgångspunkt för sitt skapande av konst – alltså platsspecifik konst. Många konstnärer, t.ex. Robert Smithson har använt sig av liknande metoder.

Det intressanta med den här metoden är att den ständigt ger upphov till nya och olika skapande processer. Allt beror på vilken plats man väljer och vad personerna som gör undersökningen tar med sig in i gestaltningen.

MKPs pedagoger har t.ex. bjudit in ungdomar på Borgsmoskolans fritidsgård i Norrköping till en platsundersökning av  det ”lugna rummet” som resulterade i ett platsspecifikt konstverk föreställande en gigantisk kudde. Genom att skriva ut instruktionerna (som du hittar som PDF nedan) kan du själv genomföra en platsundersökning med en grupp äldre ungdomar. Ungdomarna kan svara på frågorna 1-4 i grupp om 3-4 personer, punkt 5 och 7 görs i helgrupp och punkt 6 enskilt.

ÄR DETTA KONST_lektion 

Här hittar du mer inspiration om platsundersökningar:

Skog
Bibliotek
Buss/Tåg Station
Park/Torg

Leave a Reply