1. PLATSUNDERSÖKNING

Vad är en platsundersökning?

En platsundersökning är en form av tredimensionell bildanalys som vi använder för att skapa en gemensam utgångspunkt för samtal och skapande i grupp. Platsundersökning är en metod som vi lånat från konstnärer som arbetar med platsen som utgångspunkt för sitt skapande av konst – alltså platsspecifik konst. Många konstnärer, t.ex. Robert Smithson har använt sig av liknande metoder.

Det intressanta med den här metoden är att den ständigt ger upphov till nya och olika skapande processer. Allt beror på vilken plats man väljer och vad personerna som gör undersökningen tar med sig in i gestaltningen.

MKPs pedagoger har t.ex. bjudit in ungdomar på Borgsmoskolans fritidsgård i Norrköping till en platsundersökning av  det ”lugna rummet” som resulterade i ett platsspecifikt konstverk föreställande en gigantisk kudde. Genom att skriva ut instruktionerna (som du hittar som PDF nedan) kan du själv genomföra en platsundersökning med en grupp äldre ungdomar. Ungdomarna kan svara på frågorna 1-4 i grupp om 3-4 personer, punkt 5 och 7 görs i helgrupp och punkt 6 enskilt.

ÄR DETTA KONST_lektion 

Här hittar du mer inspiration om platsundersökningar:

Skog
Bibliotek
Buss/Tåg Station
Park/Torg

2. UTSTÄLLNINGSBESÖK

Morgondagens konspublik erbjuder olika former av besök på museer. Nedan hittar ni dokumentation från ett samarbete St. Eriks gymnasium och Kristofferskolan. Arbetet  bestod i att de genomförde platsundersökningar både på skolorna, i dess nära omgivning och på Hallwylska museet.

Arbetet avslutades med att de gjorde offentliga performances på Hallwylska museet. De var av  mycket olika karaktär och kvalité, vilket vi ser är positivt då vi fokuserar på process snarare än resultat. De studenter som experimenterar mer, löper även större risk at skapa verk som kanske inte är like lätta för publiken att ta in. Men de tenderar även att lära sig mer av sina erfarenheter. Gemensamt för samtliga grupper var att de gjorde en avancerad analys både av skolmiljön och museets samlingar, dess ideologi och roll.

Projektet var mycket lyckat. Studenter, lärare, kompisar, föräldrar tyckte det var intressant och stimulerande. Alla lärde sig spännande och viktiga saker. Det har varit utvecklande att arbeta med de olika grupperna och deras stora skillnader. Tack till samtliga deltagare och finansiärer.

Morgondagens konspublikhar även genomfört utställningsbesök på Moderna museet, Tekniska museet, Nobelmuseum, Norrköpings konstmuseum, Fullesta gård, Flygvapenmuseum samt på museer i England, Mexiko, Brasilien och USA.

low6  low4

IMG_1982 IMG_1986

Leave a Reply