SEMINARIER

Morgondagens konstpublik utvecklar ett nationellt nätverk av pedagoger, konstnärer och forskare samt arrangerar seminarier. Dessa möten bidrar till att utveckla och sprida nyskapande pedagogiska metoder, interdisciplinära kontakter och skapa nya internationella nätverk.

Vi som organiserar möten har mångårig erfarenhet av att arrangera workshops och internationella symposier. Vi besöker kontinuerligt nya platser runt om i landet och internationellt. Fram till 2018 organiserade vi två årliga möten i Östergötland. Sedan dess har vi en mer öppen form för våra möten och vi organiserar dem ofta i samarbete med våra nationella och internationella partners.

Nedan kan du läsa mer om vad som skett på de möten som vi organiserat fram till 2017. Om du vill läsa om de möten vi organiserat sedan dess så besök vår historik-sida.

Dessa möten bidrar till att utveckla och sprida nyskapande pedagogiska metoder, interdisciplinära kontakter och skapa nya nationella och internationella nätverk. Deltagarna blir inspirerade genom utbyten med kollegor och genom att möta nya och banbrytande metoder och idéer.

Om du vill ha information om våra event eller har frågor, kontakta Anne Klontz på: info@mkponline.org