SEMINARIER

Morgondagens konstpublik utvecklar ett nationellt nätverk av pedagoger och arrangerar seminarier. Dessa möten bidrar till att utveckla och sprida nyskapande pedagogiska metoder, interdisciplinära kontakter och skapa nya internationella nätverk.

Vid våra möten kan du träffa kollegor och få inblick i de senaste idéerna inom konsterna, pedagogik och undervisning. Varje möte fokuserar på en angiven problematik och du och dina kollegor får tillfälle att ta del av forskning, nya idéer och arbetsmetoder genom föreläsningar och workshops.

Vi som organiserar möten har mångårig erfarenhet av att arrangera workshops och internationella symposier. Vi besöker kontinuerligt nya platser runt om i landet och internationellt. Fram till 2018 organiserade vi två årliga möten. Sedan dess har vi en mer öppen form för våra möten och vi organiserar dem ofta i samarbete med våra nationella partners.

Nedan kan du läsa mer om vad som skett på de möten som vi organiserat fram till 2017. Om du vill läsa om de möten vi organiserat sedan dess så besök vår historik-sida.

Dessa möten bidrar till att utveckla och sprida nyskapande pedagogiska metoder, interdisciplinära kontakter och skapa nya nationella och internationella nätverk. Deltagarna blir inspirerade genom utbyten med kollegor och genom att möta nya och banbrytande metoder och idéer. Projektet erbjuder sålunda pedagoger två möjligheter att föra dialoger med kollegor på andra platser i landet: dels genom forum i ett digitalt nätverk samt genom årliga seminarier.

Projektet underlättar interdisciplinärt arbete med konst och kultur inom ramen för läroplanen och är i samstämmighet med regionala kulturplaner. Projektet använder samtidskonsten som plattform för barn och vuxna att mötas och utveckla respekt för demokrati och etik och därigenom gemensamt inspirera till livslångt lärande.

Om du vill ha information om våra event eller har frågor, kontakta Anne Klontz på: info@mkponline.org