SEMINARIER

 

Morgondagens konstpublik utvecklar ett nationellt nätverk av pedagoger och arrangerar  två seminarier per år. Dessa möten bidrar till att utveckla och sprida nyskapande pedagogiska metoder, interdisciplinära kontakter och skapa nya internationella nätverk.

Vid dessa möten kan du träffa kollegor och få inblick i de senaste idéerna inom samtidskonst, pedagogik och undervisning. Varje möte fokuserar på en angiven problematik och du och dina kollegor får tillfälle att ta del av forskning, nya idéer och arbetsmetoder genom föreläsningar och workshops.

Vi som organiserar möten har mångårig erfarenhet av att arrangera workshops och internationella symposier. Vi besöker kontinuerligt nya platser runt om i landet. Nedan kan du läsa mer om vad som skett på de olika seminarierna.