Morgondagens konstpublik 2015 höstseminarium

Morgondagens konstpublik genomförde 24-25 november 2015 sitt första seminarium med fokus på hur barns, ungas och vuxnas lärande kan utvecklas och fördjupas. Huvudfokus låg på reflektioner runt hur samtidskonsten kan få en större plats i svensk utbildning. Under två intensiva dagar lyssnade publiken till spännande föreläsningar om nya metoder för lärande utifrån erfarenheter vid lärarutbildningar på Linnéuniversitetet och Konstfack. Gruppen har även fördjupat sig i spännande nya teoretiska och praktiska övningar och deltagarna utmanats och upplevt tillsammans.

En viktig del av mötet bestod i olika former av sociala evenemang där även performance med internationella och lokala konstnärer inbjudits. Genom detta fick publiken i Östergötland möta nya konstellationer som provocerar till nytt tänkande och utvecklande av nya metoder. Morgondagens konstpublik har fört samman aktörer från hela landet till nya konstellationer. Deltagare kom bl.a. från Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå. De var mycket entusiastiska över innehåll och inspirerade av nya metoder och konstnärliga presentationer. Det var även glädjande att lärare från olika årskurser, ämnen och olika delar av regionen deltog. Vi hade även ett brett deltagande från andra institutioner på universitet än de vi arbetat med tidigare – allt talar för att kommande möten kommer att ha ett ännu större och breddat deltagande.

Carima_Per webMorgondagens konstpublik har genom mötet skapat nya samarbeten både regionalt, nationellt och internationellt och fördjupat existerande samarbeten och väckt ett nationellt intresse för kulturen och lärandet i regionen.

Morgondagens konstpublik tackar alla deltagare samt alla andra som stött projektet på olika sätt. Arrangörerna är oändligt tacksamma till den fantastiska och engagerade publiken som stött hela projektet och ser fram emot morgondagens utveckling.

Morgondagens konstpublik har genom mötet skapat nya samarbeten både regionalt, nationellt och internationellt och fördjupat existerande samarbeten och väckt ett nationellt intresse för kulturen och lärandet i regionen.

Morgondagens konstpublik tackar alla deltagare samt alla andra som stött projektet på olika sätt. Arrangörerna är oändligt tacksamma till den fantastiska och engagerade publiken som stött hela projektet och ser fram emot morgondagens utveckling.

Program

24 november
13.00 -15.30 Program för konstnärer, pedagoger och forskare på Verkstad konsthall (Kungsgatan 55, Norrköping): Matilda Bengtsson talade om det pedagogiska arbete som utförts på Flygvapenmuseum och de nya projekt som de utvecklar. Fokus låg på hur kulturarvsmuseer och konstaktörer kan lära sig av varandra. Tina Carlsson, konstnär och lektor på Institutionen för bild- och slöjdpedagogik, Konstfack talade om varför bildundervisningen kommit i skymundan och vad aktörer inom bildfältet kan göra för att för att motverka denna trend. Hon gav praktiska exempel och fokuserade på maktstrukturer i dagens samhälle.
19.00 Verkstad konsthall: performances av PASHIAS från Aten och “Stalker Thoughts” en musikalisk och visuell resa av Tomas Nordmark och Per Hüttner.

25 november
Platsundersökning: Metodutvecklings-workshop i stadsrummet.
13.00 Mirum Gallerian, konstnär och pedagog Cecilia Ahlqvist ledde en grupp pedagoger och konstnärer genom gallerian och visade hur platsundersökningen kan användas i undervisning så att barn och ungdomar kan lära sig om konst och andra ämnen inom ramen för en övning.

14.30 Workshop med danspedagog Carima Neusser och curator Anne Klontz på Verkstad konsthall. I arbetet fick deltagarna prova på en övning som
16.00 -18.30 Program för konstnärer, pedagoger och forskare på Harlekinen, Norrköpings konstmuseum (Kristinaplatsen, Norrköping):
– Eva Cronqvist, forskare på Linnéuniversitet, Växjö Confrónto – att ställas panna mot panna mot samtidskonsten. Presentationen fokuserade på hur samtidskonstens metoder kan integreras i undervisning samt hur pedagogik runt
– Jasmine Attié, projektledare, Unga leder unga. Presentation blandade praktiska övningar med dokumentation av initiativets metod där man ger ungdomar möjlighet att leda varandra i arbete för att skapa självförtroende, nya metoder och vad det innebär att leda en grupp. Arbetet utmärks av en önskan att ge utsatta barn och ungdomar ökade möjligheter att utveckla sin potential.

Framtiden
MKPs första möte har erbjudit en mycket god grund för framtida arbete och vi ser att ett viktigt nätverk av pedagoger, konstnärer och forskare tar form. Nästa möte kommer att genomföras 24-26 Maj, 2016. Mötet fokuserar på hur man kan föra in diskussioner om det okända och andra kulturer i barns och ungdomars undervisning. Programmet utvecklas i respons till den pågående flyktingkrisen och för att underlätta för lärare i regionen att kunna förhålla sig till den prekära situationen på ett mer dynamiskt sätt.

En viktig del av mötet bestod i olika former av sociala evenemang där även performance med internationella och lokala konstnärer inbjudits. Genom detta fick publiken i Östergötland möta nya konstellationer som provocerar till nytt tänkande. Morgondagens konstpublik har fört samman aktörer från hela landet till nya konstellationer. Vi är säkra på att detta kommer leda till fortsatta intressanta samtal och inspirera till nya dialoger deltagare emellan.

Vi tackar alla fantastiska deltagare och alla andra som stött projektet för fina bidrag och mänskliga värme. Vi är oändligt tacksama till vår engagerad publik. Vi känner att det varit ett betydelsefullt och viktigt första steg och vi ser fram emot morgondagens utveckling. Vi kommer snart att bjuda in er till vårt vårseminarium 2016.

Tack för denna gång och välkomna åter!