Vi drar söderut.

filmisar

MKP för ihop en grupp unga nordiska dansare/koreografer, musiker och bildkonstnärer till en workshop som Vision Forum och MKP arrangerar i Köpenhamn 20-22 april. Tillsammans undersöker gruppen Stig Dagermans text “Vårt behov av tröst är omättligt,” dess historiska sammanhang och hur vi närmar oss existentiella och demokratiska frågor idag. I vilken politisk kontext har texten skrivits? Vad är skillnaderna och likheterna i relation till dagens situation? Workshopen innehåller även performance-övningar där deltagarna får börja utveckla egna verk i respektive genre utifrån texten.

Arbetet stöds av Stockholms stad, Nordisk kulturfond och Volt 17/1. Vi samarbetar bl.a. med Museion, Human Hotel och Danseatelier i köpenhamn.

MKP och Vision Forum På Tekniska

GutShop1_LOWRES

Känslornas kokbok – experiment med mat och känslor
Känslornas kokbok är ingen vanlig kokbok. Istället fokuserar deltagarna i labbet på relationen mellan mat och känslor. Hur smakar olika känslor och kan maten vi äter påverka hur vi känner oss? Tillsammans ger vi oss ut på en resa i kroppen och fantasin med hjälp av ljud, smak och känslointryck.

Morgondagens konstpublik och Vision Forum är gäster på Tekniska museet i Stockholm. Kom och besök oss. 5 april klockan 13.30 och 14.30; 6–7 april klockan 13.00, 14.00 och 15.00 i Innovationslabbet.

Projektet stöds av Stockholm stad.

MKP får stöd från Nordisk kulturfond

DSC05414.low

I dagens samhälle och globaliserade värld där demokratiska värden ifrågasätts krävs en större tolerans i interkulturella möten. MKP använder i samarbete med Vision Forum av samtidskonstens metod och vetenskapens frågor för att aktivera samtal, för att inspirera nyfikenhet och förståelse så att publiken i dialog med konstnärerna kan skapa ett öppnare och tolerantare samhälle. Projekten utvecklar sålunda nya sätt att möta och engagera publiken, samt arbetar för ökad förståelse och tolerans.

I projektet “Vårt behov av tröst är omättligt” utgår vi från en text av Stig Dagerman för att undersöka människors förhållande till sin egen dödlighet. Projektet för samman representanter från koreografi, bildkonst och musik till tre workshops i Sverige, Finland och Danmark. MKP är stolta att projektet stöds of Nordisk kulturfond.

nordiskkulturfond_black_rgb

MKP i Mexiko

cico-2

MKP  har arbetat med studenter på CICO (Center for Choregraphic Investigation) i Mexico City i januari. Tillsammans har de utvecklat nya format för att integrera metoder från samtida bildkonst till dans- och koreografiutbildning. Arbetet stöds av Helge Axe: son Johnsons stiftelse, Stockholms stad och Statens kulturråd.

MKP expanderar i de nordiska länderna

14543842_10153793443741196_8441378857794217837_o

MKP använder sig av lärdomar och metodutvecklande för att samarbeta med unga bildkonstnärer, dansare, koreografer och musiker i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Förberedelserna är redan in full gång och vi kommer att arrangera workshops i Köpenhamn 20-22 april, i Jakobstad 4-6 maj och Stockholm 18-20 maj. Mer information (på engelska) hittar ni här.