MKP på Sveaborg

Nordic Art Lab är ett projekt där Nordisk kulturkontakt bjuder in konstnärer att arbeta på plats med olika slags tvärvetenskapliga projekt i sina lokaler i Sveaborg

Under det första Nordic Art Lab kommer en tvärvetenskaplig grupp konstnärer att arbeta med att skapa verket ”Sensing Landmarks” under en tvåveckorsperiod. De tre inbjudna konstnärerna är Carima Neusser (Sverige), John Andrew Wilhite-Hannisdal (Norge) och Carola Uehlken (Tyskland).

Verket “Sensing Landmarks” för samman dans, bildkonst, arkitektur, musik och poesi till ett verk. Det tar formen av en guidad tur som är specifikt utvecklad för Sveaborgs natur, arkitektur och historia. Under sin vistelsen kommer konstnärerna att skapa texter och manus, koreografier, musik, videor och scenografi för att leda publiken genom en konstnärlig upplevelse för samtliga mänskliga sinnen. Arbetet kommer att utgöra ett tillfälle att hitta nya perspektiv på Sveaborgs unika arkitektur och historia på ett kreativt och innovativt sätt. Gruppen kommer också att bjuda in människor från Helsingfors som har specifik kunskap om eller som känner närhet till platsen att delta i den kreativa processen .

I slutet av residensen kommer allmänheten att bjudas in att delta i guidade turer som anordnas på Sveaborg fredag ​​8 oktober och lördag 9 oktober 2021.

Guidade turer:

8 oktober kl. 19.00
9 oktober kl. 19.00

Om du vill delta, så tag kontakt med Nordisk kulturkontakt.

Arkitektur så in i Norden

MKP är stolta över att kunna meddela att vi har fått bidrag från Nordisk kulturfond för att utveckla ett tvärvetenskapligt projekt om nordisk historia och arkitektur. Projektet som heter ”Sensing Landmarks” är en tvärvetenskaplig och multisensorisk undersökning av ett halvt dussin, olika nordiska arkitektoniska platser.

Arbetet utförs av en grupp konstnärer från flera olika discipliner. För varje sajt utvecklar de specifika manus, musik, koreografier, videor, scenografier, mat och dryck för att skapa upplevelser för de fem sinnena. Projektet använder konst för att hitta nya perspektiv på historia och arkitektur i tre nordiska länder.

Deltagare i kärngruppen: koreograferna Carima Neusser (SE) och Sara Gurevitsch (FI), kompositören och musikern J.A Wilhite- Hannisdal (NO) och bildkonstnären Carola Uehlken (DE). På varje plats de besöker, skapar gruppen multisensoriska guidade visningar där alla fem mänskliga sinnen aktiveras på kreativa sätt. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor i de olika nordiska städerna.

När Träden Drömmer

Vi är mycket glada att Helge Ax:son Johnsons stiftelse stöder vårt projekt “Drömmer träd om C02?” I projektet översätter vi den kommunikation (de drömmar?) som sker i träd på natten till ljud och till sovande människor.

Stödet ger oss möjlighet att tillsammans med finska konstnärer undersöka och lära oss mer om vad som sker i växter då de “sover.” Så snart vi är redo, så kommer naturligtvis människor i alla åldrar kunna njuta av de ljud som träden producerar då de drömmer.

MKP i Mellanöstern

Morgondagens konstpublik är glada att Creative Force på Svenska institutet har gett oss och Vision Forum bidrag för att utveckla projektet “Local Role Models.” I projektet undersöker en grupp konstnärer från Sverige, Egypten, Marocko och Syrien historiska och samtida personer som kan användas som förebilder. Förebilderna väljs ut så att kvinnor kan använda sina idéer och livshistorier för att lämna bakom sig negativa tankemönster och istället arbeta för en bättre framtid för sig själva och sin omgivning.

Med “Local Role Models” kommer performances och workshops att bli katalysatorer för att sprida positiva idéer, berättelser och unika livsresor från MENA regionen. De kollektiva arbetsmetoderna gör att lokala berättelser överlever och sprids. Konstnärernas kreativa tolkningar av berättelserna stärker de sociala banden på plats och stärker kvinnors möjlighet till egenbestämmande.

Lära från andra kulturer

Hur kan konsten vara med och fostra en mer nyanserad miljö- och samhällsdiskussion? Hur kan konstnärer i sitt professionella arbete bidra till nya miljö-innovationer och nytt tänkande runt hållbarhet? Som ett led i att hitta svar på dessa frågor, har vi glädjen att bjuda in Tiokasin Ghosthorse till Sverige. Han är lärare, musiker och internationell talesman för miljö, fred och de globala frågor som rör ursprungsbefolkningen i Nordamerika. Tiokasin har varit aktivist och röst för Lakota-folket hela sitt liv. Han är grundare och värd på “First Voices Radio.” 2016 nominerades Tiokasin till Nobels fredspris och han är invald i National Native American Hall of Fame. MKP är glada och stolta att Längmanska kulturfonden stödjer vårt interkulturella möte. Så snart resor blir möjliga så kommer Tiokasin till Sverige.

Tiokasin är mycket kunnig, erfaren, uttrycksfull och erbjuder mycket nya spännande infallsvinklar på många brinnande frågor i samtiden inte minst när det gäller miljö. Ursprungsbefolkningen har mycket viktig och under-utnyttjad kunskap som kan hjälpa det västerländska samhället att skapa en mer hållbar framtid. De öppnar för nya sätt att se på världen som kan ge oss nya idéer hur vi kollektivt kan lösa den miljömässiga krisen som vi står inför.

Han kommer dels att arbeta med olika radio-stationer runt om i Sverige samt arbeta med konstnärer och pedagoger i Stockholm, Norrköping och Göteborg. Vi återkommer med fler nyheter inom kort.