Världsträdet i Vasa

Morgondagens konstpublik och Regionala Danscentret i Österbotten genomför en dansworkshop tillsammans 8-12 maj, 2022 i Vasa. I arbetet undersöker svenska och finska koreografer, dansare och bildkonstnärer tillsammans idéer och uttryck för värdlsträdet bl.a. med utgångspunkt från Hilma af Klints målningar på temat. De dansar, diskuterar och gör en mängd somatiska övningar för att undersöka förhållandet mellan det kosmiska trädet som formar vårt yttre universum och det inre rummet i kroppen. I arbetet med det sistnämnda utgår de från ryggraden, bröstkorgen samt forsking om embryots utveckling. Dansworkshopen är gratis. För att delta skriv en rad till Anne på info [at] mkponline.org. Projektet stöds av Svenska kulturfonden i Helsingfors.

Välkomna!

Mer drömmar i Puglia

Morgondagens konstpublik samarbetar med Fondazione Lac o Le Mone i Lecce i södra Italien och organiserar en workshop 29 April – 3 maj, 2022. Tillsammans undersöker konstnärer och forskare drömmar, feminism samt hur våra vakna och sovande liv förhåller sig till varandra. Bland de italienska deltagarna kan nämnas Emilio Fantin som arbetat med mänskliga drömmar i större delen av sin konstnärliga bana och konstnärsduon GrossiMaglioni som skapar drömlika historier runt två karaktärer som de kallar “Beast Mother” och “the Child Creature.” Detta är det tredje mötet som vi är med om att organisera och som kommer utmynna i en publikation om konst och drömmar.

Filmarbetet går framåt

Arbetet med Exquisite Corpse, ett projekt där tonåringar samarbeter med professionella filmskapare från Sverige, Frankrike och Haiti, framskrider väl. I inledningen av projektet hade vi stora problem då essentiellt arbetsmaterial som skulle skickas från Europa till Port-au-Prince blev stulet. Men vi har nu hittat nya sätt att kringå dessa problem.

De unga deltagarna lär sig genom projektet att olika tekniska aspekter om hur man gör film. De lär sig att använda teknisk utrustning, att utveckla dokumentära och fiktiva berättelser samt att redigera rörliga bilder.

De arbetar nära två profesionella filmregissörer, Adler Pierre och Fabien Guillermont. Genom utbytet med Adler, som bor och arbetar i Haiti, upptäcker de landets nuvarande sociala och politiska tillstånd. Genom arbetsmetoden utvecklar projektet en gemensam reflektion över denna situation, och skapandet av ett verk utifrån utbyten mellan människor med väldigt olika förutsättningar och tillgångar. Konsten blir ett verktyg att överbrygga sociala, ekonomiska och politiska skillnader.

 

Träd och människor kommunicerar

Vi är mycket glada att Kulturbryggan stöder vårt projekt “Drömmer träd om C02?” I projektet översätter vi den kommunikation som sker i träd på natten till ljud och till sovande människor. Stödet ger oss möjlighet att tillsammans med konstnärer och forskare undersöka och lära oss mer om vad som sker i växter då de “sover.” Så snart vi är redo, så kommer naturligtvis människor i alla åldrar kunna njuta av de ljud som träden producerar då de drömmer.

Vi gratulerar även vår partnerorganisation Curatorial Mutiny kommer att driva projektet “Zygot”, som är ett tvärvetenskapligt projekt där publiken får uppleva nya kroppsupplevelser i naturliga vatten över hela Europa. I ”Zygot” arbetar performancekonstnärer, musiker, modeskapare och forskare med att utveckla nya kroppsupplevelser, som sker under utflykter till naturliga sjöar, floder och bassänger. Publikens kroppar kommer att sänkas under vatten.

Haiti, Frankrike och Sverige i filmsamarbete

Exquisite Corpse är ett filmprojekt som som jämför vardagen i Europa och Haiti. Filmskaparen Fabien Guillermont kommer att arbeta med en grupp tonåringar samt med professionella filmskapare. Ungdomsgruppen kommer att utgöras av åtta ungdomar i åldern 12 till 18 år.

De unga deltagarna kommer genom projektet att upptäcka olika tekniska aspekter relaterade till hur man gör film. De kommer att lära sig att använda teknisk utrustning, att utveckla ett dokumentärt och fiktivt arbetssätt samt att redigera röröliga bilder.

De kommer även att möta två profesionella filmregissörer, Adler Pierre och Fabien Guillermont. Genom utbytet med Adler, som bor och arbetar i Haiti, kommer de att upptäcka landets nuvarande sociala och politiska tillstånd. Genom arbetsmetoden utvecklar projektet en gemensam reflektion över denna situation, och skapandet av ett verk utifrån utbytet.

Projektet inleds i november 2021.