OM PROJEKTET

Morgondagens konstpublik drivs gemensamt av pedagoger, konstnärer och forskare. Vi arbetar för att utveckla sätt för att använda konsternas metoder för att kvarhålla och stärka intresset för kultur hos ungdomar på samma gång som vi ger professionella konstnärer möjlighet att kommunicera på mer intressanta sätt med sin publik. Vi hjälper pedagoger och konstnärer att utveckla nya arbetsmetoder, träffa likasinnade på andra platser i landet och hitta nya former för samarbeten . Vi söker även kontinuerligt internationell inspiration för att skapa nya sätt att arbeta kreativt och pedagogiskt parallellt.

Vårt arbete sker därför parallellt på två plan:

  • Metodutveckling: Vi undersöker vad pedagoger och forskare kan lära sig av konstnärer och av konsterna.
  • Produktion: Vi undersöker vad konstnärer och konsterna kan lära sig av pedagogik och forskning (inte bara inom pedagogik, utan även i andra fält).

Det finns ett stort behov för nya idéer och metoder i lärandet, men även för konstnärer att bli bättre på att nå sin publik. Vi arbetar aktivt för att vara del av en rörelse för att hitta lösningar på dessa svårigheter. Vi utvecklar med detta mål strategier för att fungera som en bro mellan konstnärer, pedagoger och forskare.

I ett längre perspektiv arbetar  arbetar vi för att  unga skall få en glädjefylld undervisning och tillfälle att bli inspirerade av konst och kulturhistoria och genom detta en bättre förståelse för sin omvärld. Men även att den vuxna publiken för konsterna skall få en mer varierad och mer intressant upplevelse av konsterna, samt att utveckla ny publik för konsterna i hela Sverige.

Genom att titta i vår ordbok, så får du en bättre bild av vår filosofi. Om du har frågor eller vill delta i våra event, kontakta Anne Klontz på: info (at) mkponline.org