OM PROJEKTET

Morgondagens konstpublik drivs av Vision Forum och Curatorial Mutiny och arbetar nära forskare på Linköpings universitet och Linnéuniversitet. Vi arbetar gemensamt för att utveckla metoder för att använda samtidskonstens arbetsmetoder för att kvarhålla och stärka intresset för undervisning hos barn och ungdomar. Vi hjälper pedagoger att utveckla nya arbetsmetoder, träffa likasinnade på andra platser i landet och hitta samarbeten mellan skolor, universitet och museer.

Det finns, på nationell nivå, ett stort behov för stöd och redskap för lärare i bildundervisning i klassrummet. Skolverket publicerade i september 2015 en rapport där man skriver att ”Många lärare efterfrågar kompetensutveckling men uppger också att det finns brister i förutsättningarna för undervisningen.” Riksutställningar rapporterar även att mellan åren 2003 och 2013  har antalet svenska museibesök under skoltid minskat med 45 procent. Rapporten understryker även att barn och ungdomar får en allt mer negativ inställning till lärande. Nyligen publicerades statistik att var tredje lärare i grundskolan i Stockholm har slutat under de senaste två åren.

Det finns ett stort behov för nya idéer och metoder i lärandet. Vi arbetar hårt för att vara del av en rörelse för att hitta lösningar på dessa svårigheter utifrån samtidskonstens metod. Vi utvecklar med detta mål strategier för att fungera som en bro mellan skolor, museer och konstens utställningsplatser – så att barn och ungdomar skall få en glädjefylld undervisning och tillfälle att bli inspirerade av konst och kulturhistoria samt en bättre förståelse för sin omvärld.

Våra huvudmål:

  • Att skapa möjligheter för barn och ungdom att på ett glädjefullt sätt upptäcka och fördjupa sig i kultur och kulturhistoria samt att ge dem möjlighet att förstå och ta ansvar för sitt och andras kulturarv.
  • Att uppmuntra till upptäckande och undersökande bland barn och ungdomar så att de ser mer positivt på lärande och på så sätt skapar en bättre förståelse för deras omvärld och dess komplexitet?
  • Att utveckla interdisciplinära arbetsmetoder där samtidskonstens metod blir en del av lärande i t.ex. lokalhistoria, bild och andra skolämnen.

Vi erbjuder:

  • Tillgång till en plattform där pedagoger kan hitta nya och spännande övningar som kan utvecklas i dialog med barn och ungdomar inom skola, museum eller på offentlig plats.
  • Tillgång till ett rikstäckande nätverk av pedagoger, forskare och konstnärer som arbetar med samtidskonst.
  • Möjlighet för pedagoger och konstnärer att delta i internationella projekt.
  • Morgondagens konstpublik är förmedlande och kan hjälpa dig som arbetar på museum och konsthall att nå ut till skolor och ungdomsorganisationer.
  • Tillgång till aktuella texter och den senaste forskningen inom samtidskonst och pedagogik.

Genom att titta i vår ordbok, så får du en bättre bild av vår filosofi. Om du har frågor eller vill delta i våra event, kontakta Anne Klontz på: info (at) mkponline.org