OM PROJEKTET

Morgondagens konstpublik drivs gemensamt av pedagoger, konstnärer och forskare. Vi arbetar för att utveckla sätt för att använda konsternas metoder för att kvarhålla och stärka intresset för undervisning hos barn och ungdomar. Vi hjälper pedagoger och konstnärer att utveckla nya arbetsmetoder, träffa likasinnade på andra platser i landet och hitta samarbeten mellan skolor, universitet och museer. Vi söker även internationell inspiration till nya sätt att arbeta kreativt och pedagogiskt.

Det finns, på nationell nivå, ett stort behov för stöd och redskap för lärare i bildundervisning i klassrummet. Skolverket har publicerat en rapport där man skriver att ”Många lärare efterfrågar kompetensutveckling men uppger också att det finns brister i förutsättningarna för undervisningen.” Riksutställningar rapporterar även att under 10 år  har antalet svenska museibesök under skoltid minskat med 45 procent. Rapporten understryker även att barn och ungdomar får en allt mer negativ inställning till lärande.

Det finns med andra ord ett stort behov för nya idéer och metoder i lärandet. Vi arbetar aktivt för att vara del av en rörelse för att hitta lösningar på dessa svårigheter. Vi utvecklar med detta mål strategier för att fungera som en bro mellan skolor, museer samt konsternas visnings och  utställningsplatser. Vi arbetar aktivt för att barn och unga skall få en glädjefylld undervisning och tillfälle att bli inspirerade av konst och kulturhistoria och genom detta en bättre förståelse för sin omvärld.

Våra huvudmål:

  • Att skapa möjligheter för barn och ungdomar att på ett glädjefullt sätt upptäcka och fördjupa sig i kultur och kulturhistoria samt att ge dem möjlighet att förstå och ta ansvar för sitt och andras kulturarv.
  • Att uppmuntra till upptäckande och undersökande bland barn, ungdomar tillsammans med konstnärer och pedagoger så att de unga ser mer positivt på lärande och på så sätt skapa en bättre förståelse för deras omvärld och dess komplexitet.
  • Att utveckla interdisciplinära arbetsmetoder där samtidskonstens metod blir en del av lärande i t.ex. lokalhistoria, bild och andra skolämnen.
  • Att stödja pegagoger samt konstnärer som arbetar parallellt som pedoger att hitta nya metoder genom internationellt samarbete.
  • Att stödja samarbete och dialoger mellan pedagoger och konstnärer.

Vi erbjuder:

  • Tillgång till en plattform där pedagoger kan hitta nya och spännande övningar som kan utvecklas i dialog med barn och ungdomar inom skola, museum eller på offentlig plats.
  • Tillgång till ett rikstäckande nätverk av pedagoger, forskare och konstnärer som arbetar med samtidskonst.
  • Möjlighet för pedagoger, konstnärer och forskare att delta i internationella projekt och att gemensamt utveckla undersökningar och erfarenheter.
  • Morgondagens konstpublik är förmedlande och kan hjälpa dig som arbetar på museum, konsthall och scen att nå ut till skolor och ungdomsorganisationer.
  • Tillgång till aktuella texter och den senaste forskningen inom samtidskonst och pedagogik.

Genom att titta i vår ordbok, så får du en bättre bild av vår filosofi. Om du har frågor eller vill delta i våra event, kontakta Anne Klontz på: info (at) mkponline.org