Morgondagens konstpublik 2015 seminarium

Morgondagens konstpublik genomförde 24-25 november 2015 sitt första seminarium med fokus på hur barns, ungas och vuxnas lärande kan utvecklas och fördjupas. Huvudfokus låg på reflektioner runt hur samtidskonsten kan få en större plats i svensk utbildning. Under två intensiva dagar lyssnade publiken till spännande föreläsningar om nya metoder för lärande utifrån erfarenheter vid lärarutbildningar på Linnéuniversitetet och Konstfack. Gruppen har även fördjupat sig i spännande nya teoretiska och praktiska övningar och deltagarna utmanats och upplevt tillsammans.Carima_Per web

En viktig del av mötet bestod i olika former av sociala evenemang där även performance med internationella och lokala konstnärer inbjudits. Genom detta fick publiken i Östergötland möta nya konstellationer som provocerar till nytt tänkande och utvecklande av nya metoder. Morgondagens konstpublik har fört samman aktörer från hela landet till nya konstellationer. Deltagare kom bl.a. från Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå. De var mycket entusiastiska över innehåll och inspirerade av nya metoder och konstnärliga presentationer. Det var även glädjande att lärare från olika årskurser, ämnen och olika delar av regionen deltog. Vi hade även ett brett deltagande från andra institutioner på universitet än de vi arbetat med tidigare – allt talar för att kommande möten kommer att ha ett ännu större och breddat deltagande. Continue reading