MKP får stöd från Nordisk kulturfond

DSC05414.low

I dagens samhälle och globaliserade värld där demokratiska värden ifrågasätts krävs en större tolerans i interkulturella möten. MKP använder i samarbete med Vision Forum av samtidskonstens metod och vetenskapens frågor för att aktivera samtal, för att inspirera nyfikenhet och förståelse så att publiken i dialog med konstnärerna kan skapa ett öppnare och tolerantare samhälle. Projekten utvecklar sålunda nya sätt att möta och engagera publiken, samt arbetar för ökad förståelse och tolerans.

I projektet “Vårt behov av tröst är omättligt” utgår vi från en text av Stig Dagerman för att undersöka människors förhållande till sin egen dödlighet. Projektet för samman representanter från koreografi, bildkonst och musik till tre workshops i Sverige, Finland och Danmark. MKP är stolta att projektet stöds of Nordisk kulturfond.

nordiskkulturfond_black_rgb

MKP i Mexiko

cico-2

MKP  har arbetat med studenter på CICO (Center for Choregraphic Investigation) i Mexico City i januari. Tillsammans har de utvecklat nya format för att integrera metoder från samtida bildkonst till dans- och koreografiutbildning. Arbetet stöds av Helge Axe: son Johnsons stiftelse, Stockholms stad och Statens kulturråd.