“En ny och spännande upplevelse”

“Det var en ny och spännande upplevelse att arbeta med i ditt projekt. Jag tyckte upplägget var väldigt bra med en förberedelselektion, sedan själva besöket på utställningen och den avslutande bildlektionen där eleverna själva fick måla med inspiration av konstnären. Det var första kontakten med den här typen av konst för många…även för mig är det ganska nytt. De var förvånade att konst inte behövde vara vackert…Att vad som helst kan vara konst… Att det inte alltid är som det ser ut…
Det var en bra inledning i att börja analysera bilder och konstverk som vi kommer att göra mer utav i årskurs 6.”

Ewy Svensson
Kvarnbacka skolan, Kista

Leave a Reply