Shanghai i juni

Som ett led i MKPs internationella samarbete besökte representanter för Morgondagens konstpublik flera daghem och skolor i Shanghai i juni 2015. Bland de besökta institutionerna kan märkas Aurora International Kindergarten, som har ett mycket gott renomé och som arbetar med mycket spännande nya idéer och metoder med sina pedagoger och barn. Vi kommer att fortsätta arbete med konstnärer och utbildningsinstitutioner i Kina under 2015-16. Mer information under rubriken Forskning inom kort.

mkp.shanghai2

mkp.shanghai

 

Leave a Reply