Vad kan kroppen?

Morgondagenskonstpublik anordnar tillsammans med Vision Forum workshops om hur vår kroppsliga konstitution påverkar vår förståelse av världen. Vi genomför 26 januari – 1 februari workshops med El Dia D i Queretaro i Mexiko. Dansaren och koreografen Carima Neusser leder, tillsammans med sin Kanadensiska kollega Benoit Lachambre arbetet. De kommer tillsammans med deltagarna att undersöka hur människokroppens inneboende kunskap kan nås och användas i den konstnärliga processen, vilket betyder varken vana eller muskelminne, utan medfödd kunskap.

I arbetet kommer de att använda sig av EEGsynthen, som utvecklats av Vision Forum för att mäta och inkorporera naturligt förekommande nervsignaler i den mänskliga kroppen i olika former av dans och performance. Skriv en rad till oss (info [snabela] mkponline.org) om du eller en vän vill delta.

Vi vill även önska er ett riktigt gott 2024!