Utvidgat nordiskt samarbete

MKP är mycket glada att vi fått medel från Nordisk kulturfond för att utveckla nordiskt samarbete med konstnärer från olika genrer från Finland, Norge och Tyskland. Vi drar nytta av vår kunskap från bildkonsten där guidade visningar sedan länge spelat en viktig roll och undersökar vad dans, musik och koreografi kan lära sig. Att låta publiken guidas, öppnar nya och kreativa möjligheter samt skapar ny förståelse för en plats och dess historia. Inom dans har uttrycksformen använts sparsamt. I projektet undersöker en interdisciplinär grupp hur man kan ta in och förstå nordiska platser och arkitektur genom att ta publiken på multisensoriska promenader. Verket skapas av koreograferna Carima Neusser (SE) och Sara Gurevitsch (FI), kompositören John Andrew Wilhite-Hannisdal (NO) samt bildkonstnären Carola Uehlken (DE). Det första steget i projektet genomförs på Old Mine Residency i Outokumpu i Finland i september 2020. Vistelsen skapar en utmärkt möjlighet att utveckla en metod som gör att publik och konstnärer tillsammans skapar ny förståelse för en välkänd plats. Gruppen improviserar tillsammans och utvecklar text/manus, koreografi, musik, videor och rekvisita för en guidad visning genom de nedlagda gruvorna.

Covid-19 och framtiden

MKP, vars arbete går ut på att föra samman människor med olika bakgrund så att de kan lära av varandra och utbyta erfarenheter, har påverkats kraftigt av den globala situationen med Covid-19. Arbetet med det nordiska projektet “Umwelt” med partners i Norge, Danmark och Finland har t.ex. tvingats att bli virtuellt. Men arbetet går mycket bra och vi gör viktiga framsteg. Vi hoppas att kunna träffas och arbeta tillsammans i Sverige och Danmark under hösten 2020.

Vi utvecklar även ett nytt nordiskt projekt där deltagare från “Vårt behov av tröst” arbetar vidare tillsammans. I projektet ingår konstnärer och pedagoger som arbetar med koreografi, musik, installtioner och video. De undersöker gemensamt hur koreografi kan bli en del av hur man lär sig om en plats och dess historia genom guidade visningar. Projektet är planerat att starta i Outokumpu i Karelen i september 2020. Vi planerar även nya projekt i Schweiz, Grekland och Brasilien inför. Vi kommer därför att resa till Zürich, Paris och Aten under juli månad och arbeta med våra akademiska partners på plats.

MKPs Anne Klonts leder även arbetet med projektet “2084” som visas på Kabelfabriken i Helsingfors 1-13 oktober, 2020. Flera av MKP medlemmar deltar och visar verk inom ramen för projektet.

MKP och dess medlemmar runt om i landet har varit mycket aktiva med olika online projekt under våren 2020. Flera medlemmar har deltagit i det italienska projektet ”All is One.” Projektets online format har visats genom digitala nätverk i Frankrike, Österrike och Indien. Andra har även deltagit i den internationella online festivalen “Transformation II” som genomfördes den 3e maj med deltagare från Holland, Japan, Frankrike och Sverige.