Träd och människor i dialog i Finland

MKP-projektet, “Do Trees Dream of CO2″ besöker Bioart Society den 13e oktober kl.18.00 och forskningscentrum i Korpoström utanför Åbo den 18e oktober kl. 17.00.

“Do Trees Dream of CO2″  ebjuder möjligheten att möta Svenska och franska konstnärer som kommer till Finland för att berätta och visa hur de utvecklar en plattform för kommunikation mellan människor och träd. De har under det senaste åren arbetat tillsammans för att omforma vetenskaplig teknik så att den kan användas för att skapa nya och intressanta konstnärlig uttryck. De har med andra ord gjort om den teknik som forskare använder för att studera träds inre kommunikation till att bli konstnärliga verktyg. De använder ljud (och ljus) för att omforma trädens inre signaler till något som människor lyssna och se på och som har konstnärliga kvalitéer. På samma gång så låter konstnärerna signaler från människors hjärnor skapa ljud som spelas upp för trädens rötter, den del som är mest känslig för svängningar av denna typ.

Arbetet utgör sålunda en plattform för att människor och träd kan interagera. Konstnärerna utgår ifrån att man inom biologisk forskningen har man nyligen lärt sig hur växter uppfattar världen och löser problem. Att ”uppfatta världen” i detta sammanhang, innebär att en växt känner av hur dess omgivning förändras (t.ex. ljus-, jord-, vatten-och/eller värmeförutsättningar). Att ”lösa problem,” innebär att när en växts yttre förutsättningar förändras, så reagerar de på olika sätt som ökar deras möjlighet till överlevnad. Att växter tar in information om omvärlden och kan svara mot förändrade förutsättningar, betyder att de har en form av inre kommunikation, ett inre “språk.”

Om ni har frågor eller vill delta, så skriv till Rudi Heinrichsen på info [at] visionforum.eu.

Välkomna!

Projektet stöds av Svenska kulturfonden, Helge Ax:son Johnsons stiftelse och Kulturbryggan.