Träd och människor i dialog i Finland

MKP-projektet, “Do Trees Dream of CO2″ besöker Bioart Society den 13e oktober kl.18.00 och forskningscentrum i Korpoström utanför Åbo den 18e oktober kl. 17.00.

“Do Trees Dream of CO2″  ebjuder möjligheten att möta Svenska och franska konstnärer som kommer till Finland för att berätta och visa hur de utvecklar en plattform för kommunikation mellan människor och träd. De har under det senaste åren arbetat tillsammans för att omforma vetenskaplig teknik så att den kan användas för att skapa nya och intressanta konstnärlig uttryck. De har med andra ord gjort om den teknik som forskare använder för att studera träds inre kommunikation till att bli konstnärliga verktyg. De använder ljud (och ljus) för att omforma trädens inre signaler till något som människor lyssna och se på och som har konstnärliga kvalitéer. På samma gång så låter konstnärerna signaler från människors hjärnor skapa ljud som spelas upp för trädens rötter, den del som är mest känslig för svängningar av denna typ.

Arbetet utgör sålunda en plattform för att människor och träd kan interagera. Konstnärerna utgår ifrån att man inom biologisk forskningen har man nyligen lärt sig hur växter uppfattar världen och löser problem. Att ”uppfatta världen” i detta sammanhang, innebär att en växt känner av hur dess omgivning förändras (t.ex. ljus-, jord-, vatten-och/eller värmeförutsättningar). Att ”lösa problem,” innebär att när en växts yttre förutsättningar förändras, så reagerar de på olika sätt som ökar deras möjlighet till överlevnad. Att växter tar in information om omvärlden och kan svara mot förändrade förutsättningar, betyder att de har en form av inre kommunikation, ett inre “språk.”

Om ni har frågor eller vill delta, så skriv till Rudi Heinrichsen på info [at] visionforum.eu.

Välkomna!

Hypnoterapi och konst i Halland

Den 26 augusti kl 14 genomförs en unik serie konserter i Unnaryds kyrka. Eventet ger publiken i regionen möjlighet att upptäcka nya och spännande uttryck i samtidsmusiken.

Den svenska kompositören Linnea Talp kommer att utveckla ny musik i kyrkan under ett veckolångt residens i Andersabo. Det svensk-franska musik-kollektivet Circle Squared är även de i residens och kommer att presentera två verk: I det första kommer Per Huttner att hypnotiseras av den franska hypnoterapeuten Thomas Auroux. Pers hjärnaktivitet mäts i realtid med elektroencefalografi (EEG) och görs om till ljud av Ludvig Elblaus med hjälp av ett egenutvecklad digitalt instrument. Ludvig kommer även att improvisera fram ett nytt stycke tillsammans med den Köpenhamnsbaserade musikern Jean-Louis Huhta. Saxofonisten David Bennet kommer slutligen att presentera nytt material.

Det hypnotiska framträdandet är ungefär 30 minuter långt och består av ett lugnt samtal mellan Thomas Auroux, en utbildad hypnoterapeut och Per Hüttner, en konstnär och musiker. Den tredje medlemmen i ensemblen, Ludvig Elblaus, spelar bakgrundsmusik under samtalet. Thomas och Per sitter nära publiken på två stolar vända mot varandra och förblir sittande under hela samtalet. Tanken är att det ska kännas personligt och intressant.

Under samtalet blir Per hypnotiserad. Det innebär att han går in i ett avslappnat meditativt tillstånd där han får hjälp att minnas och tänka kring sina känslor och upplevelser. Hypnoterapi används kliniskt för att t.ex. hjälpa människor med smärta, trauma, depression eller beroende. Thomas använder sin erfarenhet inom fältet och ställer frågor och Per svarar. Under tiden försöker Ludvig fånga, förstärka och modulera stämningarna i konversationen och gestalta dem musikaliskt, utan att överrösta själva samtalet.

När framträdandet lider mot sitt slut tas Per ut ur hypnosen, vilket helt enkelt betyder att Thomas ber Per att avsluta sin avslappning och öppna ögonen. Därefter klingar musiken av och ensemblen tackar för sig. Publiken ges tillfälle att ställa frågor och prata med trion då samtliga konserter är avslutade.

Konserterna är öppna för allmänheten och inträde är gratis.

MKP åter i Vasa

“Do Trees Dream of CO2″ besöker Kuntsi konstmuseum i Vasa i Österbotten. Välkommen kl.14.00, lördagen den 27 maj, 2023.

Vi vet alla hur växter vänder sig långsamt mot ljuset så att de kan tillgodogöra sig solens energi bättre. Men hur gör de det? De har ju varken nervsystem eller hjärna?

Nu har ni möjligheten att möta Svenska och franska konstnärer som kommer till Kuntsi konstmuseum i maj för att berätta och visa hur de utvecklar en plattform för kommunikation mellan människor och träd. De har under det senaste året arbetat tillsammans för att omforma vetenskaplig teknik så att den kan användas för att skapa nya och intressanta konstnärlig uttryck. De har med andra ord gjort om den teknik som forskare använder för att studera träds inre kommunikation till att bli konstnärliga verktyg. De använder ljud (och ljus) för att omforma trädens inre signaler till något som människor lyssna och se på och som har konstnärliga kvalitéer. På samma gång så låter konstnärerna signaler från människors hjärnor skapa ljud som spelas upp för trädens rötter, den del som är mest känslig för svängningar av denna typ.

Konstnärerna är i Österbotten för att experimentera med de signaler de får från träd och hur dessa kan användas för att skapa intressanta ljud i realtid. Genom att att varje konstnär har en unik och individuell arbetsmetod, så kommer vi att kunna se hur signalerna kan användas på flera olika sätt. Arbetet sker främst i skogen, men om väderförhållandena är svåra så kan vi även arbeta inomhus för med en inspelad signal från träd.

Arbetet utgör sålunda en plattform för att människor och träd kan interagera. Konstnärerna utgår ifrån att man inom biologisk forskningen har man nyligen lärt sig hur växter uppfattar världen och löser problem. Att ”uppfatta världen” i detta sammanhang, innebär att en växt känner av hur dess omgivning förändras (t.ex. ljus-, jord-, vatten-och/eller värmeförutsättningar). Att ”lösa problem,” innebär att när en växts yttre förutsättningar förändras, så reagerar de på olika sätt som ökar deras möjlighet till överlevnad. Att växter tar in information om omvärlden och kan svara mot förändrade förutsättningar, betyder att de har en form av inre kommunikation, ett inre “språk.”

Vid presentationen på Kuntsi så berättar konstnärerna om sitt arbete, presenterar den vetenskapliga forskning som ligger till grund för arbetet. Publiken får ta del av exempel på de resultat som de uppnått. Om tid och plats finns, så kan även publiken så kan publiken även själva prova tekniken.

Projektet stöds av Svenska kulturfonden, Helge Ax:son Johnsons stiftelse och Kulturbryggan.

Informell samtalsserie om dans och koreografi. – Välkommen till samtal om dans och koreografi på Weld, Stockholm

Välkommen till en ny samtalsserie om samtida dans. Under våren kan du möta tre spännande konstnärer in från dansfältet. Tillsammans kommer vi att samtala om deras konstnärliga praktik i en intim miljö tillsammans med andra dansutövare och dans-intresserade.

Initiativet kommer från en önskan om att berika dansfältet med perspektiv på dans och koreografi som skiljer sig från det vedertagna sättet att prata om dans och koreografi. Med samtalen vill vi skapa större konstnärlig mångfald och nya former för diskussioner om dans.

Samtalen kan också ses som ett svar på en längtan för konstnärliga diskussioner som kan ske kollektivt och som kan stärka vår gemenskap som konstnärer och öppna för nya möten och nätverk. Vi vill skapa en plats för givande utbyten som fokuserar på konsten och det konstnärliga direkt och utan självcensur. Vi kommer att diskutera dans, koreografi, process, våra kroppars outtömliga potential, det okända inom oss och livet självt.
Kvällen börjar med ett konstnärssamtal som sedan efterföljs av frågor och ett öppet samtal. Tanken är att presentationen kan leda oss in i nya samtalsämnen, frågeställningar och reflektioner kring våra egna konstnärliga arbeten. Vi formar kvällen tillsammans!

Samtalen är öppna för alla som är intresserade av dans och koreografi. Inga förkunskaper krävs. Max 15 personer. Fri entré.

Medverkande konstnärer:
Olive Bieringa, 26 April 18.00
Benoît Lachambre och Ricardo Rubio (via Zoom från Kanada och Mexiko) 1 juni 20.00

Samtalen är modererade och organisareade av Carima Neusser i samarbete med Weld, MKP och Vision Forum

Adress: Weld, foajé, Norrtullsgatan 7
Språk: Engelska
Reservera en plats på: info@mkponline.org

CO2 i Danmark

MKP arrangerar “Do Trees Dream of CO2”  tillsammans med fantastiska Earthwise. Arbetet sker utanför Aarhus 11-14 april 2023. Under dessa intensiva arbetsdagar kommer konstnärer tillsammans att undersöka vad om träd och människor kan kommunicera.

Under workshopen arbetar projektets medlemmar med Pepipiaf-tekniken och använder signalerna som de får från trädens inre liv för att göra musik i realtid. Teamet kommer också att prova ny högtalarutrustning och mycket mer.