MKP i GBG

– Studiegruppen, förlaget 284 och Skogen bjuder in till Antropocenlaboratoriet.

Med utgångspunkt i konstpresentationer, performance, tvärvetenskapliga texter, bilder och filmer vill vi bjuda in till samtal och diskussioner. Under fyra kvällar fokuserar vi på fyra utvalda ämnen som studiegruppen tycker är intressanta i relation till antropocent tänkande. Det andra temat är skog och växter.

Kvällarna är fristående och du behöver inte delta alla gånger för att följa samtalet. Du är välkommen oavsett bakgrund, och du behöver ingen förkunskap kring antropocen-begreppet. Vi är glada och stolta att MKPs Freddie Roos och Giada Lo Re presenterar sitt arbete med mikrober.

*
Vid vårt andra möte kommer vi att introducera och engagera oss i en kreativ spekulation om hur människan definierar, relaterar till och använder oss av botaniska livsformer.

Kan en planta vara en individ, eller en skog en egen varelse? Hur tänker vi runt mono-kulturer och skillnader mellan att söka efter verksamma substanser i vilda och odlade växter?

Med korta presentationer av konstprojekt och utvalda bidrag ur den kommande 284-antologin “Antropocenlaboratoriet”, vill vi lyfta fram intressanta utgångspunkter och frågeställningar. Efter presentationerna leds en modererad diskussion i en större grupp, varefter diskussionen fortsätter i mindre och informella grupper under en efterföljande middag. Efter middagen gör vi en kort summering av gruppernas samtal. Efter denna summering går det att stanna kvar och diskutera vidare och/eller att se ett videoprogram (ca 90 min) med kortfilmer kring antropocen-relevanta teman.

**
Presentationerna kommer att hållas på svenska, men om du vill att vi gör anpassningar för engelsktalande deltagare, får du gärna meddela oss i förväg. Som deltagare kan du kommunicera på engelska om du vill. Kvällen leds av Fröydi Laszlo, Anna Risell och Ilona Huss Walin

Schema för kvällen 25 mars kl 17-21:

* Introduktion: Fröydi Laszlo
* Utan titel: Anna Wennerbeck
* Skogens arkiv: Anneli Pihlgren
* Min misslyckade vänskap: Karin Blixt
* Det Raderade Konceptet: Ilona Huss Walin, Ambjörn Göransson, Martin Jentzen
* We Cannot See The Forest For The Trees: Freddie Ross och Giada Lo Re
* Diskussion, middag och filmvisning

CO2 i Paris

MKP arrangerar en workshop med “Do Trees Dream of CO2” i Paris. Under dessa intensiva arbetsdagar (12-13 mars) kommer konstnärer och biologer tillsammans att undersöka om träd och människor kan kommunicera. De kommer att titta på ny teknik, nya musikaliska idéer och hur träd och människor kan dra nytta av dessa på bästa sätt.

Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt batteridriven utrustning och hur den kan användas och ett nytt gränssnitt för PepiPiafs hård- och mjukvaruplattform. Gruppen kommer att hålla offentliga presentationer i Danmark, Finland och Sverige under våren och sommaren 2023.

Projektet stöds av Svenska kulturfonden, Helge Ax:son Johnsons stiftelse och Kulturbryggan.