Nordiska samarbete

Image


MKP kommer att delta i två Nordiska samarbeten i November. Vi kommer att vara i Bergen och Oslo 21-27 november förbereda framtida projekt som bygger på erfarenheter från ”Vårt behov av tröst” och ”Baroque Architecture and Submission.”  Parallellt kommer vi också att arbeta med finska, norska och italienska partners i Jakobstad i norra Finland 21-25  november. Arbete leds av vår trogna partner Energiverket.