Save the Date: MKPs Vårmöte 20-21 mars

dsc00012low
Välkomna till Morgondagens konstpubliks fjärde nationella möte i Norrköping 20-21 mars, 2017. Årets vårmöte kommer att fokusera på hur den mänskliga kroppen kan aktiveras i ett mer dynamiskt lärande för barn och ungdomar. Vi är speciellt intresserade av att utforska hur fysiska och intellektuella processer samverkar för att skapa förståelse för sig själv och för omvärlden.

Dagen samhälle utmärks av en allt större digitalisering vilket leder till en mer stillasittande livsstil. På samma gång visar flera vetenskapliga studier att fysisk aktivitet stimulerar lärandet i de teoretiska ämnen samt att dagligt schemalagd idrott i skolan ökade skolresultaten för de flesta elever. Utifrån dessa reflektioner kommer vi under två dagar att tillsammans att diskutera frågor som:

– Hur påverkas vårt tänkande och relation till vår kropp i ett samhälle som utmärks av en allt större frånvaro av daglig fysisk aktivitet?
– Hur kan ett medvetet fokus på kroppen integreras som en naturlig del av undervisning och i pedagogiska processer?
– Hur kan man med enkla fysiska övningar i den dagliga undervisningen stimulera till dynamiskt lärandet?
– Hur kan teoretiska ämnen som t.ex. historia integreras med praktiska ämnen som bild och dans för ett mer holistiskt lärande?

Under mötet kommer vi att möta olika lokala, nationella och internationella aktörer som berättar och visar hur de arbetar med olika lösningar och utvecklar nya metoder för lärande där kroppen integreras på olika sätt. Vi kommer även att i olika workshop situationer få prova på vissa exempel på nya upplägg för lärande.

Vi kommer i början av 2017 att återkomma ett mer detaljerat program och plats för mötet. Hör gärna av er om ni har frågor eller funderingar.

Välkomna.