Mer finskt MKP

Vi är glada och stolta att offentligöra att vi fått stöd av Svenska kulturfonden i Helsingfors för att arbeta vidare med beröring i bildkonst och dans.

Mänsklig beröring spelar traditionellt en undanskymd roll i bildkonsten. Vi ser dock att interaktiva konstverk, video och performance skapar möjligheter för konsten att närma sig beröringen som fenomen. Projektet utgör en plattform för att undersöka hur beröring kan spela en mer central roll inom genren. En interdisciplinär grupp av svenska och finska konstnärer kommer tillsammans att undersöka hur beröring kan användas för att hitta nya konstnärliga uttryck under en veckas workshops i Österbotten. Genom samarbete mellan dansare/koreografer och bildkonstnärer får gruppen tillgång till övningar om hur beröring kan undersökas. En utvald grupp på 8-12 konstnärer arbetar tillsammans under 5 dagar.

Workshoparbetet leds av koreografer och bildkonstnärer som har lång erfarenhet av interdisciplinärt arbete och projektet utvecklar nya kulturella dialoger mellan svenskspråkiga grupper i Finland och Sverige.