MKP på Stockholms gymnasium

MKP kommer att återvända till St. Eriksgymansiet i Stockholm i April för att genomföra en serie workshops med studenterna på musikal-programmet. I arbetet utgår gruppen från frågor om översättning mellan olika konstnärliga genrer: Kan man översätta en målning till dans eller musik? Kan en skulptur ses som en koreografi? Tillsammans undersöker gruppen gränserna för mänsklig kommunikation och vad olika konstnärliga metoder och uttryck kan underlätta och hitta nya former för att kommunicera.

Beröringsworkshop i Stockholm

MKP kommer under våren att genomföra en rad workshops som undersöker hur samtida forskning om mellanmänsklig beröring kan användas inom konsterna. Forskning visar att mellanmänsklig beröring får allt mindre plats i vår vardag. Denna trend skapar i sin tur sociala problem och utgör ett hot mot människors välmående. Det aktuella projektet för samman grupper av bildkonstnärer, koreografer, kreatörer inom teater och representanter för alternatic medicin till workshops i Stockholm.

Tillsammans undersöker gruppen vad konstnärer från olika genrer kan göra tillsammans för att beröring skall få en mer naturlig plats i vårt samhälle. Hur kan konstnärer hitta nya sätt att uttrycka sig genom att arbeta över genregränser och undersöka mänsklig beröring?

Den första workshopen för samman nyfikna och briljanta människor från bl.a. Luxemburg, Norge, Danmark med kreatörer från Sverige den 8-10 mars. De första mötena kommer att vara privata, men arbetets resultat kommer att visas offentligt under våren och sommaren. Men info inom kort.

Projektet stöds av Stockholm Stad.

Tillbaka på banan.

Vi ber om överseende med att vår hemsida inte uppdaterats under december och januari. Vår host ’one.com’ har uppdaterat serverprogramvaran utan att kolla av bakåtkompabilitet. Tack vare vår genialiska webguru och demonkompositör Tomas Nordmark är allt fixat och vi kommer att kunna uppdatera kontinuerligt. Varför inte lyssna på hans superba platta medan ni läser vidare?