Beröringsworkshop i Stockholm

MKP kommer under våren att genomföra en rad workshops som undersöker hur samtida forskning om mellanmänsklig beröring kan användas inom konsterna. Forskning visar att mellanmänsklig beröring får allt mindre plats i vår vardag. Denna trend skapar i sin tur sociala problem och utgör ett hot mot människors välmående. Det aktuella projektet för samman grupper av bildkonstnärer, koreografer, kreatörer inom teater och representanter för alternatic medicin till workshops i Stockholm.

Tillsammans undersöker gruppen vad konstnärer från olika genrer kan göra tillsammans för att beröring skall få en mer naturlig plats i vårt samhälle. Hur kan konstnärer hitta nya sätt att uttrycka sig genom att arbeta över genregränser och undersöka mänsklig beröring?

Den första workshopen för samman nyfikna och briljanta människor från bl.a. Luxemburg, Norge, Danmark med kreatörer från Sverige den 8-10 mars. De första mötena kommer att vara privata, men arbetets resultat kommer att visas offentligt under våren och sommaren. Men info inom kort.

Projektet stöds av Stockholm Stad.