Filmarbetet går framåt

Arbetet med Exquisite Corpse, ett projekt där tonåringar samarbeter med professionella filmskapare från Sverige, Frankrike och Haiti, framskrider väl. I inledningen av projektet hade vi stora problem då essentiellt arbetsmaterial som skulle skickas från Europa till Port-au-Prince blev stulet. Men vi har nu hittat nya sätt att kringå dessa problem.

De unga deltagarna lär sig genom projektet att olika tekniska aspekter om hur man gör film. De lär sig att använda teknisk utrustning, att utveckla dokumentära och fiktiva berättelser samt att redigera rörliga bilder.

De arbetar nära två profesionella filmregissörer, Adler Pierre och Fabien Guillermont. Genom utbytet med Adler, som bor och arbetar i Haiti, upptäcker de landets nuvarande sociala och politiska tillstånd. Genom arbetsmetoden utvecklar projektet en gemensam reflektion över denna situation, och skapandet av ett verk utifrån utbyten mellan människor med väldigt olika förutsättningar och tillgångar. Konsten blir ett verktyg att överbrygga sociala, ekonomiska och politiska skillnader.