MKP i Brasilien

MKP reser inom kort till Brasilien för att arbeta med unga teaterstuderande och performance-konstnärer. Den 19 – 21 November är vi på Sao Paulo Escola de Teatro i Sao Paulo. Den 25 – 27 November på MT-skolan in Cuiaba i Mato Grosso. I workshopsarbetet undersöker vi hur dagens anti-demokratiska rörelser är kopplade till romantiken – ett tidevarv då mycket av det vi förknippar med den moderna människan formades. Vad finns det för likheter mellan tidigt 1800-tal och vår tid? Vad kan vi lära oss från historien och den konst som skapades då? Vi tar inspiration från dans, bildkonst, film och filosofi för att förstå både historien och den tid vi lever i. Projektet genomförs i samarbete med Curatorial Mutiny och stöds av Statens kulturråd och Helge Ax:son Johnsons stiftelse.

Höstens och Vårens program

MKP är i full gång med att smida planer inför framtiden. Vi startar nya projekt om hur vår mänskliga kroppar formar hur vi förstår världen (med utgångspunkt i Jakob von Uexküll som är på bild) med partners i Finland, Norge och Danmark. Vi undersöker revolution och slavuppror på Haiti samt om högerextremism med skolor i Brasilien. Vi kommer sålunda inte att visa så många publika evenmang i Sverige under hösten 2019. Men våren 2020 kommer vi däremot att bli desto mer aktiva på hemmaplan. Så håll ögonen öppna på hemsidan.