Världsträdet i Vasa

Morgondagens konstpublik och Regionala Danscentret i Österbotten genomför en dansworkshop tillsammans 8-12 maj, 2022 i Vasa. I arbetet undersöker svenska och finska koreografer, dansare och bildkonstnärer tillsammans idéer och uttryck för värdlsträdet bl.a. med utgångspunkt från Hilma af Klints målningar på temat. De dansar, diskuterar och gör en mängd somatiska övningar för att undersöka förhållandet mellan det kosmiska trädet som formar vårt yttre universum och det inre rummet i kroppen. I arbetet med det sistnämnda utgår de från ryggraden, bröstkorgen samt forsking om embryots utveckling. Dansworkshopen är gratis. För att delta skriv en rad till Anne på info [at] mkponline.org. Projektet stöds av Svenska kulturfonden i Helsingfors.

Välkomna!