MKP och Skapande skola i Finspång

DSC09064.lowMorgondagens konstpublik är stolta att vi gemensamt med Finspångs kommun kommer att genomföra en platsundersökning med samtliga elever i årskurs 2 under läsåret 2015-16. Projektet stöds av Statens kulturråd genom Skapande skola. Så här skriver pedagoger som arbetar med projektet:

Vi börjar genom att gemensamt definiera p​latsen.​Vilken plats vi ska arbeta med bestämmer du som lärare i samråd med oss innan vi kommer till skolan. Därefter genomför vi en gemensam platsundersökning. Platsundersökningen består i en enkel analys av platsen följd av teaterövningar, samtal och konstövningar. På det sättet skapar vi en fördjupad förståelse för platsen och en djupare förståelse för samhällsfunktioner, natur, miljö, historia, mellanmänskliga relationer och demokratiska värderingar. Med avstamp i detta skapar eleverna sedan ett platsspecifikt konstverk. Detta konstverk uppförs till slut på platsen och vi har ett härligt vernissages­mingel.

MKP får medel från Norrköpings kommun och Region Östergötland

DSC09070

Vi är mycket stolta att meddela att Morgondagens konstpublik har fått medel ur Norrköpings fond för forskning och utveckling. Stödet spänner över två år och möjliggör  expansion och utveckling av vårt arbete i Östergötland. Vi är även glada att Region Östergötland stödjer vårt första seminarium som kommer att genomföras hösten 2015. Mer information inom kort.

Shanghai i juni

Som ett led i MKPs internationella samarbete besökte representanter för Morgondagens konstpublik flera daghem och skolor i Shanghai i juni 2015. Bland de besökta institutionerna kan märkas Aurora International Kindergarten, som har ett mycket gott renomé och som arbetar med mycket spännande nya idéer och metoder med sina pedagoger och barn. Vi kommer att fortsätta arbete med konstnärer och utbildningsinstitutioner i Kina under 2015-16. Mer information under rubriken Forskning inom kort.

mkp.shanghai2

mkp.shanghai