Mer CO2 i deras drömmar

I biologisk forskningen har man nyligen lärt sig hur växter uppfattar världen och löser problem. I vårt projekt undersöker konstnärer och forskare från Sverige, Finland, Danmark och Frankrike vad de kan lära sig av denna nya kunskap, samt hur den kan användas för att skapa ny och visionär konst.

Den 12-13 augusti träffas svenska och franska konstärer för att arbeta med dessa frågor. Arbetet kommer att leda till offentliga konstnärliga visningar i skogar i de båda länderna under titeln “Do Trees Dream of CO2.”