MKP på Sveaborg

Nordic Art Lab är ett projekt där Nordisk kulturkontakt bjuder in konstnärer att arbeta på plats med olika slags tvärvetenskapliga projekt i sina lokaler i Sveaborg

Under det första Nordic Art Lab kommer en tvärvetenskaplig grupp konstnärer att arbeta med att skapa verket ”Sensing Landmarks” under en tvåveckorsperiod. De tre inbjudna konstnärerna är Carima Neusser (Sverige), John Andrew Wilhite-Hannisdal (Norge) och Carola Uehlken (Tyskland).

Verket “Sensing Landmarks” för samman dans, bildkonst, arkitektur, musik och poesi till ett verk. Det tar formen av en guidad tur som är specifikt utvecklad för Sveaborgs natur, arkitektur och historia. Under sin vistelsen kommer konstnärerna att skapa texter och manus, koreografier, musik, videor och scenografi för att leda publiken genom en konstnärlig upplevelse för samtliga mänskliga sinnen. Arbetet kommer att utgöra ett tillfälle att hitta nya perspektiv på Sveaborgs unika arkitektur och historia på ett kreativt och innovativt sätt. Gruppen kommer också att bjuda in människor från Helsingfors som har specifik kunskap om eller som känner närhet till platsen att delta i den kreativa processen .

I slutet av residensen kommer allmänheten att bjudas in att delta i guidade turer som anordnas på Sveaborg fredag ​​8 oktober och lördag 9 oktober 2021.

Guidade turer:

8 oktober kl. 19.00
9 oktober kl. 19.00

Om du vill delta, så tag kontakt med Nordisk kulturkontakt.