MKP och Skapande skola i Finspång

DSC09064.lowMorgondagens konstpublik är stolta att vi gemensamt med Finspångs kommun kommer att genomföra en platsundersökning med samtliga elever i årskurs 2 under läsåret 2015-16. Projektet stöds av Statens kulturråd genom Skapande skola. Så här skriver pedagoger som arbetar med projektet:

Vi börjar genom att gemensamt definiera p​latsen.​Vilken plats vi ska arbeta med bestämmer du som lärare i samråd med oss innan vi kommer till skolan. Därefter genomför vi en gemensam platsundersökning. Platsundersökningen består i en enkel analys av platsen följd av teaterövningar, samtal och konstövningar. På det sättet skapar vi en fördjupad förståelse för platsen och en djupare förståelse för samhällsfunktioner, natur, miljö, historia, mellanmänskliga relationer och demokratiska värderingar. Med avstamp i detta skapar eleverna sedan ett platsspecifikt konstverk. Detta konstverk uppförs till slut på platsen och vi har ett härligt vernissages­mingel.

Leave a Reply