Zygote proto-performances

Ni är välkomna till två Zygote proto-performances:

– Vattenhuset i Nacka kl 14 den 18 maj 2024.

&

– Linnea simskola i Uppsala. kl 14 den 6 juni 2024.

Denna gång kommer gruppen att arbeta i en varmvattenpool där ni kommer att få “återuppleva” era erfarenheter inne i livmodern och undersöka vattnet som en levande varelse.

Zygote är ett projekt där performancekonstnärer, modeskapare, musiker och forskare inom fosterutveckling arbetar tillsammans. Zygote är ett mobilt laboratorium som rör sig mellan olika svenska urbana och naturliga platser. Arbetet utgör en gemensam undersökning, där publiken är aktivt delaktig i att forma resultaten.

Processen resulterar inte i en slutföreställning, istället genomför arbetsgruppen en rad pågående utredningar tillsammans med olika publikgrupper. Vi kallar dessa proto-föreställningar. Detta gör arbetet till en pågående och undersökande process.

– I Zygote-upplevelsen reser en liten publikgrupp (6-8 personer) till pooler, floder, sjöar eller havsvikar.

– Här bjuds publiken in att ”hitta tillbaka till” fosterstadiet medan deras kroppar nedsänks i vatten. De leds genom dessa experimentella vattenövningar av en koreograf. Tillsammans med henne utvecklar de nya sätt att uppleva sin egen kropp. Det gör de genom att undersöka rörelser som fostret utför under sin utveckling i livmodern.