Arkitektur så in i Norden

MKP är stolta över att kunna meddela att vi har fått bidrag från Nordisk kulturfond för att utveckla ett tvärvetenskapligt projekt om nordisk historia och arkitektur. Projektet som heter ”Sensing Landmarks” är en tvärvetenskaplig och multisensorisk undersökning av ett halvt dussin, olika nordiska arkitektoniska platser.

Arbetet utförs av en grupp konstnärer från flera olika discipliner. För varje sajt utvecklar de specifika manus, musik, koreografier, videor, scenografier, mat och dryck för att skapa upplevelser för de fem sinnena. Projektet använder konst för att hitta nya perspektiv på historia och arkitektur i tre nordiska länder.

Deltagare i kärngruppen: koreograferna Carima Neusser (SE) och Sara Gurevitsch (FI), kompositören och musikern J.A Wilhite- Hannisdal (NO) och bildkonstnären Carola Uehlken (DE). På varje plats de besöker, skapar gruppen multisensoriska guidade visningar där alla fem mänskliga sinnen aktiveras på kreativa sätt. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor i de olika nordiska städerna.

När Träden Drömmer

Vi är mycket glada att Helge Ax:son Johnsons stiftelse stöder vårt projekt “Drömmer träd om C02?” I projektet översätter vi den kommunikation (de drömmar?) som sker i träd på natten till ljud och till sovande människor.

Stödet ger oss möjlighet att tillsammans med finska konstnärer undersöka och lära oss mer om vad som sker i växter då de “sover.” Så snart vi är redo, så kommer naturligtvis människor i alla åldrar kunna njuta av de ljud som träden producerar då de drömmer.

MKP i Mellanöstern

Morgondagens konstpublik är glada att Creative Force på Svenska institutet har gett oss och Vision Forum bidrag för att utveckla projektet “Local Role Models.” I projektet undersöker en grupp konstnärer från Sverige, Egypten, Marocko och Syrien historiska och samtida personer som kan användas som förebilder. Förebilderna väljs ut så att kvinnor kan använda sina idéer och livshistorier för att lämna bakom sig negativa tankemönster och istället arbeta för en bättre framtid för sig själva och sin omgivning.

Med “Local Role Models” kommer performances och workshops att bli katalysatorer för att sprida positiva idéer, berättelser och unika livsresor från MENA regionen. De kollektiva arbetsmetoderna gör att lokala berättelser överlever och sprids. Konstnärernas kreativa tolkningar av berättelserna stärker de sociala banden på plats och stärker kvinnors möjlighet till egenbestämmande.

Lära från andra kulturer

Hur kan konsten vara med och fostra en mer nyanserad miljö- och samhällsdiskussion? Hur kan konstnärer i sitt professionella arbete bidra till nya miljö-innovationer och nytt tänkande runt hållbarhet? Som ett led i att hitta svar på dessa frågor, har vi glädjen att bjuda in Tiokasin Ghosthorse till Sverige. Han är lärare, musiker och internationell talesman för miljö, fred och de globala frågor som rör ursprungsbefolkningen i Nordamerika. Tiokasin har varit aktivist och röst för Lakota-folket hela sitt liv. Han är grundare och värd på “First Voices Radio.” 2016 nominerades Tiokasin till Nobels fredspris och han är invald i National Native American Hall of Fame. MKP är glada och stolta att Längmanska kulturfonden stödjer vårt interkulturella möte. Så snart resor blir möjliga så kommer Tiokasin till Sverige.

Tiokasin är mycket kunnig, erfaren, uttrycksfull och erbjuder mycket nya spännande infallsvinklar på många brinnande frågor i samtiden inte minst när det gäller miljö. Ursprungsbefolkningen har mycket viktig och under-utnyttjad kunskap som kan hjälpa det västerländska samhället att skapa en mer hållbar framtid. De öppnar för nya sätt att se på världen som kan ge oss nya idéer hur vi kollektivt kan lösa den miljömässiga krisen som vi står inför.

Han kommer dels att arbeta med olika radio-stationer runt om i Sverige samt arbeta med konstnärer och pedagoger i Stockholm, Norrköping och Göteborg. Vi återkommer med fler nyheter inom kort.

Umwelt 2.0 i Stockholm

Morgondagenskonstpublik anordnar tillsammans med Curatorial Mutiny workshops om hur vår kroppsliga konstitution påverkar vår förståelse av världen. Vi genomför nu den andra av tre workshops i Stockholm. Dansaren och koreografen Carima Neusser leder arbetet och hon och deltagarna undersöker tillsammans människokroppens inneboende kunskap kan nås och användas i den konstnärliga processen (vilket betyder varken vana eller muskelminne, utan medfödd kunskap.)

Under två dagar arbetar en liten grupp (på grund av Covid-19 begränsningar ) konstnärer från olika genrer tillsammans. Workshopen äger rum kl. 12-17, den 6 och 7 februari på Dansens Hus och på Teater Reflex i Stockholm. Om du är intresserad, kontakta Carima (carima.neusser [at] gmail.com så snart som möjligt. Det är först till kvarn som gäller

OBS! Workshoppen måste tyvärr ställas i sista minuten på grund av möjlig Corona-smitta. Workshoppen kommer att genomföras i mitten av mars. Kontakta Carima om du är intresserad av att delta. Vi kommer snart att presentera de nya datumen så snart som möjligt.