Tiokasin Ghosthorse i Göteborg

Morgondagens konstpublik är stolta över att presentera ett samarbete med aktivisten, musikern och radiopersonligheten Tiokasin Ghosthorse. Den första workshopen med honom äger rum i Göteborg 20-22 november 2021 när han kommer att arbeta med konstnärer och musiker från Sverige.

Vi är ledsna att meddela att på grund av Corona-reserestriktioner kommer Tiokasin Ghosthorse inte att kunna resa till Sverige och evenemanget måste skjutas upp. Vi kommer återkommer med nya datum under våren 2022.

MKP på Sveaborg

Nordic Art Lab är ett projekt där Nordisk kulturkontakt bjuder in konstnärer att arbeta på plats med olika slags tvärvetenskapliga projekt i sina lokaler i Sveaborg

Under det första Nordic Art Lab kommer en tvärvetenskaplig grupp konstnärer att arbeta med att skapa verket ”Sensing Landmarks” under en tvåveckorsperiod. De tre inbjudna konstnärerna är Carima Neusser (Sverige), John Andrew Wilhite-Hannisdal (Norge) och Carola Uehlken (Tyskland).

Verket “Sensing Landmarks” för samman dans, bildkonst, arkitektur, musik och poesi till ett verk. Det tar formen av en guidad tur som är specifikt utvecklad för Sveaborgs natur, arkitektur och historia. Under sin vistelsen kommer konstnärerna att skapa texter och manus, koreografier, musik, videor och scenografi för att leda publiken genom en konstnärlig upplevelse för samtliga mänskliga sinnen. Arbetet kommer att utgöra ett tillfälle att hitta nya perspektiv på Sveaborgs unika arkitektur och historia på ett kreativt och innovativt sätt. Gruppen kommer också att bjuda in människor från Helsingfors som har specifik kunskap om eller som känner närhet till platsen att delta i den kreativa processen .

I slutet av residensen kommer allmänheten att bjudas in att delta i guidade turer som anordnas på Sveaborg fredag ​​8 oktober och lördag 9 oktober 2021.

Guidade turer:

8 oktober kl. 19.00
9 oktober kl. 19.00

Om du vill delta, så tag kontakt med Nordisk kulturkontakt.

Mer CO2 i deras drömmar

I biologisk forskningen har man nyligen lärt sig hur växter uppfattar världen och löser problem. I vårt projekt undersöker konstnärer och forskare från Sverige, Finland, Danmark och Frankrike vad de kan lära sig av denna nya kunskap, samt hur den kan användas för att skapa ny och visionär konst.

Den 12-13 augusti träffas svenska och franska konstärer för att arbeta med dessa frågor. Arbetet kommer att leda till offentliga konstnärliga visningar i skogar i de båda länderna under titeln “Do Trees Dream of CO2.”

Arkitektur så in i Norden

MKP är stolta över att kunna meddela att vi har fått bidrag från Nordisk kulturfond för att utveckla ett tvärvetenskapligt projekt om nordisk historia och arkitektur. Projektet som heter ”Sensing Landmarks” är en tvärvetenskaplig och multisensorisk undersökning av ett halvt dussin, olika nordiska arkitektoniska platser.

Arbetet utförs av en grupp konstnärer från flera olika discipliner. För varje sajt utvecklar de specifika manus, musik, koreografier, videor, scenografier, mat och dryck för att skapa upplevelser för de fem sinnena. Projektet använder konst för att hitta nya perspektiv på historia och arkitektur i tre nordiska länder.

Deltagare i kärngruppen: koreograferna Carima Neusser (SE) och Sara Gurevitsch (FI), kompositören och musikern J.A Wilhite- Hannisdal (NO) och bildkonstnären Carola Uehlken (DE). På varje plats de besöker, skapar gruppen multisensoriska guidade visningar där alla fem mänskliga sinnen aktiveras på kreativa sätt. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor i de olika nordiska städerna.

När Träden Drömmer

Vi är mycket glada att Helge Ax:son Johnsons stiftelse stöder vårt projekt “Drömmer träd om C02?” I projektet översätter vi den kommunikation (de drömmar?) som sker i träd på natten till ljud och till sovande människor.

Stödet ger oss möjlighet att tillsammans med finska konstnärer undersöka och lära oss mer om vad som sker i växter då de “sover.” Så snart vi är redo, så kommer naturligtvis människor i alla åldrar kunna njuta av de ljud som träden producerar då de drömmer.