PROGRAM: Morgondagens konstpubliks vårmöte Norrköping 20-21 mars.

grupp.1

Vi är mycket glada att presentera ett första utkast till programmet för Morgondagens konstpubliks fjärde nationella möte i Norrköping 20-21 mars, 2017. Årets vårmöte kommer att fokusera på hur den mänskliga kroppen kan aktiveras i ett mer dynamiskt lärande för barn och ungdomar. Under mötet kommer vi att möta olika lokala, nationella och internationella aktörer som berättar och visar hur de arbetar med olika lösningar och utvecklar nya metoder för lärande där kroppen integreras på olika sätt. Vi kommer även att i olika workshop situationer få prova på vissa exempel på nya upplägg för lärande.

Program (med reservation för ändringar):

Måndag 19 mars
CNEMA
9.00 – 12.00: Workshop: Esther Mollo och David Ayoun (dansare och bildkonstnär Lille, Frankrike)
– Att lära sig av digitala avatarer

 (på Engelska)

Lunch

CNEMA – 13.00-16.00
Cecilia Björklund Dahlgren – Dans i skolan för alla! (universitetslektor i dans vid Danslärarutbildningen, Luleå tekniska universitet och verksamhetschef för Institutet Dans i skolan )
Måns Ahlin – CNEMA: rörelse, filmutbilning barn och ungdomar

kvällsprogram 19.00 till sent
– Kifin,
performance av Mira Mutka med musik av Lars Jonsson, mat, dryck, samtal och mingel.

Tisdag 21 mars

Norrköpings Konstmuseum hörsal – 13.00 -16.00

Mira Mutka – presentation – Slowathon- att röra sig långsamt
Lars Palm – Kroppen som reflektionsstrategi
Carl Biörsmark och Karl Sanner – Potpurri om tidigare arbete i skolan och försmak av pjäsen Den blinda kaninen.

Avslutande diskussioner

Välkomna!!!!

Save the Date: MKPs Vårmöte 20-21 mars

dsc00012low
Välkomna till Morgondagens konstpubliks fjärde nationella möte i Norrköping 20-21 mars, 2017. Årets vårmöte kommer att fokusera på hur den mänskliga kroppen kan aktiveras i ett mer dynamiskt lärande för barn och ungdomar. Vi är speciellt intresserade av att utforska hur fysiska och intellektuella processer samverkar för att skapa förståelse för sig själv och för omvärlden.

Dagen samhälle utmärks av en allt större digitalisering vilket leder till en mer stillasittande livsstil. På samma gång visar flera vetenskapliga studier att fysisk aktivitet stimulerar lärandet i de teoretiska ämnen samt att dagligt schemalagd idrott i skolan ökade skolresultaten för de flesta elever. Utifrån dessa reflektioner kommer vi under två dagar att tillsammans att diskutera frågor som:

– Hur påverkas vårt tänkande och relation till vår kropp i ett samhälle som utmärks av en allt större frånvaro av daglig fysisk aktivitet?
– Hur kan ett medvetet fokus på kroppen integreras som en naturlig del av undervisning och i pedagogiska processer?
– Hur kan man med enkla fysiska övningar i den dagliga undervisningen stimulera till dynamiskt lärandet?
– Hur kan teoretiska ämnen som t.ex. historia integreras med praktiska ämnen som bild och dans för ett mer holistiskt lärande?

Under mötet kommer vi att möta olika lokala, nationella och internationella aktörer som berättar och visar hur de arbetar med olika lösningar och utvecklar nya metoder för lärande där kroppen integreras på olika sätt. Vi kommer även att i olika workshop situationer få prova på vissa exempel på nya upplägg för lärande.

Vi kommer i början av 2017 att återkomma ett mer detaljerat program och plats för mötet. Hör gärna av er om ni har frågor eller funderingar.

Välkomna.

MKp på forskningsmöte i Norrköping

img_0912

Vision Forum att presenterar sitt arbete med Morgondagens konstpublik vid ett forskningsmöte i Norrköping, där aktuell forskning inom regionen presenteras med målet att större dialoger mellan olika genrer, något som vi stödjer aktivt. Presentationerna hålls på Stadshuset i Norrköping den 8 november, kl. 9:30 till 16:15. Välkomna!