Mer finskt MKP

Vi är glada och stolta att offentligöra att vi fått stöd av Svenska kulturfonden i Helsingfors för att arbeta vidare med beröring i bildkonst och dans.

Mänsklig beröring spelar traditionellt en undanskymd roll i bildkonsten. Vi ser dock att interaktiva konstverk, video och performance skapar möjligheter för konsten att närma sig beröringen som fenomen. Projektet utgör en plattform för att undersöka hur beröring kan spela en mer central roll inom genren. En interdisciplinär grupp av svenska och finska konstnärer kommer tillsammans att undersöka hur beröring kan användas för att hitta nya konstnärliga uttryck under en veckas workshops i Österbotten. Genom samarbete mellan dansare/koreografer och bildkonstnärer får gruppen tillgång till övningar om hur beröring kan undersökas. En utvald grupp på 8-12 konstnärer arbetar tillsammans under 5 dagar.

Workshoparbetet leds av koreografer och bildkonstnärer som har lång erfarenhet av interdisciplinärt arbete och projektet utvecklar nya kulturella dialoger mellan svenskspråkiga grupper i Finland och Sverige.

MKP på Stockholms gymnasium

MKP kommer att återvända till St. Eriksgymansiet i Stockholm i April för att genomföra en serie workshops med studenterna på musikal-programmet. I arbetet utgår gruppen från frågor om översättning mellan olika konstnärliga genrer: Kan man översätta en målning till dans eller musik? Kan en skulptur ses som en koreografi? Tillsammans undersöker gruppen gränserna för mänsklig kommunikation och vad olika konstnärliga metoder och uttryck kan underlätta och hitta nya former för att kommunicera.

Beröringsworkshop i Stockholm

MKP kommer under våren att genomföra en rad workshops som undersöker hur samtida forskning om mellanmänsklig beröring kan användas inom konsterna. Forskning visar att mellanmänsklig beröring får allt mindre plats i vår vardag. Denna trend skapar i sin tur sociala problem och utgör ett hot mot människors välmående. Det aktuella projektet för samman grupper av bildkonstnärer, koreografer, kreatörer inom teater och representanter för alternatic medicin till workshops i Stockholm.

Tillsammans undersöker gruppen vad konstnärer från olika genrer kan göra tillsammans för att beröring skall få en mer naturlig plats i vårt samhälle. Hur kan konstnärer hitta nya sätt att uttrycka sig genom att arbeta över genregränser och undersöka mänsklig beröring?

Den första workshopen för samman nyfikna och briljanta människor från bl.a. Luxemburg, Norge, Danmark med kreatörer från Sverige den 8-10 mars. De första mötena kommer att vara privata, men arbetets resultat kommer att visas offentligt under våren och sommaren. Men info inom kort.

Projektet stöds av Stockholm Stad.

Tillbaka på banan.

Vi ber om överseende med att vår hemsida inte uppdaterats under december och januari. Vår host ’one.com’ har uppdaterat serverprogramvaran utan att kolla av bakåtkompabilitet. Tack vare vår genialiska webguru och demonkompositör Tomas Nordmark är allt fixat och vi kommer att kunna uppdatera kontinuerligt. Varför inte lyssna på hans superba platta medan ni läser vidare?

MKP på UNAM


Onsdagen den 23 januari,  2019 kommer MKP och Vision Forum att presentera projektet EEGsynthen på Instituto de Investigaciones Filosóficas (Institutionen för filosofisk undersökning) på UNAM universitetet  i Mexico City. Workshoppen, som är öppen för studenter på samtliga nivåer, öppnar för diskussioner runt de praktiska och filosofiska frågorna som öppnar sig när man skapar performance med hjälp av hjärnvågor. Speciell fokus kommer att läggas på kontroll och intention i modernistisk och samtida konst och musik.


Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM.Circuito Mtro Mario de la CuevaCiudad UniversitariaDel. CoyoacánMéxico D.F. 04.510
Om du vill delta, vänligen kontakta Rudi Heinrichsen: info (at) visionforum.eu.Projektet stöds av Statens kulturråd.