Filmarbetet går framåt

Arbetet med Exquisite Corpse, ett projekt där tonåringar samarbeter med professionella filmskapare från Sverige, Frankrike och Haiti, framskrider väl. I inledningen av projektet hade vi stora problem då essentiellt arbetsmaterial som skulle skickas från Europa till Port-au-Prince blev stulet. Men vi har nu hittat nya sätt att kringå dessa problem.

De unga deltagarna lär sig genom projektet att olika tekniska aspekter om hur man gör film. De lär sig att använda teknisk utrustning, att utveckla dokumentära och fiktiva berättelser samt att redigera rörliga bilder.

De arbetar nära två profesionella filmregissörer, Adler Pierre och Fabien Guillermont. Genom utbytet med Adler, som bor och arbetar i Haiti, upptäcker de landets nuvarande sociala och politiska tillstånd. Genom arbetsmetoden utvecklar projektet en gemensam reflektion över denna situation, och skapandet av ett verk utifrån utbyten mellan människor med väldigt olika förutsättningar och tillgångar. Konsten blir ett verktyg att överbrygga sociala, ekonomiska och politiska skillnader.

 

Träd och människor kommunicerar

Vi är mycket glada att Kulturbryggan stöder vårt projekt “Drömmer träd om C02?” I projektet översätter vi den kommunikation som sker i träd på natten till ljud och till sovande människor. Stödet ger oss möjlighet att tillsammans med konstnärer och forskare undersöka och lära oss mer om vad som sker i växter då de “sover.” Så snart vi är redo, så kommer naturligtvis människor i alla åldrar kunna njuta av de ljud som träden producerar då de drömmer.

Vi gratulerar även vår partnerorganisation Curatorial Mutiny kommer att driva projektet “Zygot”, som är ett tvärvetenskapligt projekt där publiken får uppleva nya kroppsupplevelser i naturliga vatten över hela Europa. I ”Zygot” arbetar performancekonstnärer, musiker, modeskapare och forskare med att utveckla nya kroppsupplevelser, som sker under utflykter till naturliga sjöar, floder och bassänger. Publikens kroppar kommer att sänkas under vatten.

Haiti, Frankrike och Sverige i filmsamarbete

Exquisite Corpse är ett filmprojekt som som jämför vardagen i Europa och Haiti. Filmskaparen Fabien Guillermont kommer att arbeta med en grupp tonåringar samt med professionella filmskapare. Ungdomsgruppen kommer att utgöras av åtta ungdomar i åldern 12 till 18 år.

De unga deltagarna kommer genom projektet att upptäcka olika tekniska aspekter relaterade till hur man gör film. De kommer att lära sig att använda teknisk utrustning, att utveckla ett dokumentärt och fiktivt arbetssätt samt att redigera röröliga bilder.

De kommer även att möta två profesionella filmregissörer, Adler Pierre och Fabien Guillermont. Genom utbytet med Adler, som bor och arbetar i Haiti, kommer de att upptäcka landets nuvarande sociala och politiska tillstånd. Genom arbetsmetoden utvecklar projektet en gemensam reflektion över denna situation, och skapandet av ett verk utifrån utbytet.

Projektet inleds i november 2021.

Tiokasin Ghosthorse i Göteborg

Morgondagens konstpublik är stolta över att presentera ett samarbete med aktivisten, musikern och radiopersonligheten Tiokasin Ghosthorse. Den första workshopen med honom äger rum i Göteborg 20-22 november 2021 när han kommer att arbeta med konstnärer och musiker från Sverige.

Vi är ledsna att meddela att på grund av Corona-reserestriktioner kommer Tiokasin Ghosthorse inte att kunna resa till Sverige och evenemanget måste skjutas upp. Vi kommer återkommer med nya datum under våren 2022.

MKP på Sveaborg

Nordic Art Lab är ett projekt där Nordisk kulturkontakt bjuder in konstnärer att arbeta på plats med olika slags tvärvetenskapliga projekt i sina lokaler i Sveaborg

Under det första Nordic Art Lab kommer en tvärvetenskaplig grupp konstnärer att arbeta med att skapa verket ”Sensing Landmarks” under en tvåveckorsperiod. De tre inbjudna konstnärerna är Carima Neusser (Sverige), John Andrew Wilhite-Hannisdal (Norge) och Carola Uehlken (Tyskland).

Verket “Sensing Landmarks” för samman dans, bildkonst, arkitektur, musik och poesi till ett verk. Det tar formen av en guidad tur som är specifikt utvecklad för Sveaborgs natur, arkitektur och historia. Under sin vistelsen kommer konstnärerna att skapa texter och manus, koreografier, musik, videor och scenografi för att leda publiken genom en konstnärlig upplevelse för samtliga mänskliga sinnen. Arbetet kommer att utgöra ett tillfälle att hitta nya perspektiv på Sveaborgs unika arkitektur och historia på ett kreativt och innovativt sätt. Gruppen kommer också att bjuda in människor från Helsingfors som har specifik kunskap om eller som känner närhet till platsen att delta i den kreativa processen .

I slutet av residensen kommer allmänheten att bjudas in att delta i guidade turer som anordnas på Sveaborg fredag ​​8 oktober och lördag 9 oktober 2021.

Guidade turer:

8 oktober kl. 19.00
9 oktober kl. 19.00

Om du vill delta, så tag kontakt med Nordisk kulturkontakt.