MKP expanderar i de nordiska länderna

14543842_10153793443741196_8441378857794217837_o

MKP använder sig av lärdomar och metodutvecklande för att samarbeta med unga bildkonstnärer, dansare, koreografer och musiker i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Förberedelserna är redan in full gång och vi kommer att arrangera workshops i Köpenhamn 20-22 april, i Jakobstad 4-6 maj och Stockholm 18-20 maj. Mer information (på engelska) hittar ni här.

Skogsäventyr – Lek och Skapande i Skärblacka

Screen Shot 2017-10-24 at 20.39.17

MKP arbetar med en grupp barn i Skärblacka. Syftet är att påbörja en undersökning av vad lek är och på vilka sätt lekens processer kan kopplas samman med konstskapande processer i relation till lärande, undersökande och utvidgande.

Platsen: skogen är en ”nollgradig plats” en plats utan fysiskt förutbestämd funktion så som t.ex. en lekplats eller park med för ändamålet avsedda lekytor, rabatter, rutschkanor, klätterställningar m.m. Ändamåls-platser har undvikits p.g.a. att de begränsar rörelsefriheten både fysiskt och mentalt. T.ex. används en gunga används i flesta fall till att gunga på, medan en sten har många funktioner.

Risk: En konstruerad lekplats byggs oftast för att minimera risk, därigenom begränsas de lekandes möjlighet att själva avgöra vad som är för riskabelt och därigenom möjligheten att testa gränser. Att testa gränser är avgörande för den konstnärliga processen liksom för leken.

Fantasi: luddigt begrepp. Mening: att tänka på ett okonventionellt sätt. Att till synes utan input från omvärlden utveckla något nytt, alternativt att utifrån något känt utvidga något så att det är totalt förändrat. = att hitta vägar för att nå nya tankar/insikter/idéer. Den process som driver utvidgandet av tankar och därigenom skapar nytt. Något som är gemensamt för lek och konst.

Performance på Hallwylska

low3

Vi glada och nöjda med det projekt vi genomfört med Hallwylska museet samt med St. Eriks gymnasium och Kristofferskolan. Vi har gjort platsundersökningar både på skolorna och på museet. Studenterna presenterade tillsammans 10 performances i samlingarna museet. De var av  mycket olika karaktär och kvalité – då vi fokuserar på process snarare än resultat. Men gemensamt för samtliga grupper var att de gjorde en avancerad analys både av skolmiljön och museet. Ni hittar mer dokumentation och reflektioner här.

MKP på skolor i Stockholmsområdet

DSC04361

MKP är stolta att i samarbete med Linnéuniversitet genomföra projekt med gymnasieskolor i Stockholmsområdet. Under hösten kommer vi att genomföra projekt med St. Eriksgymnasiet, Kristofferskolan och Hallwylska museet. Vi utgår från att alla platser har sina berättelser. En del är uppenbara medan andra kräver närmare undersökningar för att bli synliga och få komma till tals. Projektet visar hur konstnärliga metoder och strategier kan användas i en platsspecifik undersökning där underliggande, dolda berättelser bli synliggjorda. Processen visar sålunda på hur vi kan skapa en förståelse för vår omvärld. Vi kommer att använda oss av skriven text, foto, röst, men och kroppslig rörelse i den undersökande processen.

Projektet visas offentligt på Hallwylska museet den 20e September  kl. 13-16 och 17-19. Välkomna!

MKP i Norrköping & på Vallastaden 2017

DSC02819.low

MKPs höstmöte 2017 genomförs i samarbete med Linköpings universitet i samband med Vallastaden 2017. Vi genomför en serie offentliga föreläsnings- och performance evenemang både i Norrköping och Linköping i samband med den internationella arkitekt expon. Dessa kommer att genomföras under 2-24 september inom ramen för Vallastadens innovationsprogram. Mötena är tvärvetenskapliga och sammanför en rad olika aktörer för att diskutera frågor som rör frågor runt hemmet och hur konsten kan spela en rolli framtidens utbildning.

Under eventen i kommer att blanda föreläsningar med performance och skapa en mängd hybridverk och samarbeten. De offentliga evenemangen ger oss möjlighet att frigöra tvärvetenskapliga potential i projektet genom att matcha konstnärer och studenter med forskare och yrkesverksamma inom de olika områdena från Sverige, Norge och Danmark.

  • Sixten Nielsen från Human Hotel föreläser kl. 13.30 i event-tältet och arbetar med studenter från Linköpings universitet den 8 september.
  • Per Hüttner kl. 11.00  och 15.30 i event-tältet den 13 september.
  • Carima Neusser, Siri Jennefelt och Per Hüttner arbetar performativt med studenter från Linköpings universitet 11-13 september. Publikt event i hus 24 kl. 13.00, den 13e september.

Under hela expot finns verk av Li Xiaofei, Wooloo och Lise Yuen Kolstad utställda på Framtidens arbetsplats.

Projektet genomförs med stöd av Norrköpings kommun, Nordiskt kulturfond och 1/17 Volt.