MKP på c.off i Stockholm

>> Välkommen till en kritisk_natt i samband med Kulturnatten i Stockholm på c.off med trefaldiga bok- och tidskriftsreleaser! Titta, lyssna, samtala, delta, vila. Stanna en stund eller häng kvar hela kvällen. Soppa och dryck finns till självkostnadspris.

19-22 “Are you touched” – en interaktiv övning av modedesignern Emilia Rota med deltagare från MKP

Tillbaka till LiU

MKP återvänder till Östergötland och Linköpings universitet. Torsdagen den 11 april gör Freddie Ross ett gästuppträdande med studenter på KSM. Han arbetar med dem runt sin bok “Grymhetens konst – Etiska reflektioner kring kontroversiella konstverk.” Boken använder teorier från filosofin för att se vad som händer när man applicerar dem på samtida konstverk.

I samband med workshopen är allmänheten även varmt välkomna till bokrelease på Verkstad konsthall i Norrköping. Mellan klockan 17.00 -19.00 är det releasemingel och samtal mellan Freddie Ross och Konstantin Econmou. Det kommer att bjudas på dryck och snacks. Naturligtvis kan man även köpa ett exemplar av boken.

Verkstad Konsthall
Hallarna
Tunnbindaregatan 37
Norrköping

Mer finskt MKP

Vi är glada och stolta att offentligöra att vi fått stöd av Svenska kulturfonden i Helsingfors för att arbeta vidare med beröring i bildkonst och dans.

Mänsklig beröring spelar traditionellt en undanskymd roll i bildkonsten. Vi ser dock att interaktiva konstverk, video och performance skapar möjligheter för konsten att närma sig beröringen som fenomen. Projektet utgör en plattform för att undersöka hur beröring kan spela en mer central roll inom genren. En interdisciplinär grupp av svenska och finska konstnärer kommer tillsammans att undersöka hur beröring kan användas för att hitta nya konstnärliga uttryck under en veckas workshops i Österbotten. Genom samarbete mellan dansare/koreografer och bildkonstnärer får gruppen tillgång till övningar om hur beröring kan undersökas. En utvald grupp på 8-12 konstnärer arbetar tillsammans under 5 dagar.

Workshoparbetet leds av koreografer och bildkonstnärer som har lång erfarenhet av interdisciplinärt arbete och projektet utvecklar nya kulturella dialoger mellan svenskspråkiga grupper i Finland och Sverige.

MKP på Stockholms gymnasium

MKP kommer att återvända till St. Eriksgymansiet i Stockholm i April för att genomföra en serie workshops med studenterna på musikal-programmet. I arbetet utgår gruppen från frågor om översättning mellan olika konstnärliga genrer: Kan man översätta en målning till dans eller musik? Kan en skulptur ses som en koreografi? Tillsammans undersöker gruppen gränserna för mänsklig kommunikation och vad olika konstnärliga metoder och uttryck kan underlätta och hitta nya former för att kommunicera.

Beröringsworkshop i Stockholm

MKP kommer under våren att genomföra en rad workshops som undersöker hur samtida forskning om mellanmänsklig beröring kan användas inom konsterna. Forskning visar att mellanmänsklig beröring får allt mindre plats i vår vardag. Denna trend skapar i sin tur sociala problem och utgör ett hot mot människors välmående. Det aktuella projektet för samman grupper av bildkonstnärer, koreografer, kreatörer inom teater och representanter för alternatic medicin till workshops i Stockholm.

Tillsammans undersöker gruppen vad konstnärer från olika genrer kan göra tillsammans för att beröring skall få en mer naturlig plats i vårt samhälle. Hur kan konstnärer hitta nya sätt att uttrycka sig genom att arbeta över genregränser och undersöka mänsklig beröring?

Den första workshopen för samman nyfikna och briljanta människor från bl.a. Luxemburg, Norge, Danmark med kreatörer från Sverige den 8-10 mars. De första mötena kommer att vara privata, men arbetets resultat kommer att visas offentligt under våren och sommaren. Men info inom kort.

Projektet stöds av Stockholm Stad.