Beröringsworkshop i Stockholm

MKP kommer under våren att genomföra en rad workshops som undersöker hur samtida forskning om mellanmänsklig beröring kan användas inom konsterna. Forskning visar att mellanmänsklig beröring får allt mindre plats i vår vardag. Denna trend skapar i sin tur sociala problem och utgör ett hot mot människors välmående. Det aktuella projektet för samman grupper av bildkonstnärer, koreografer, kreatörer inom teater och representanter för alternatic medicin till workshops i Stockholm.

Tillsammans undersöker gruppen vad konstnärer från olika genrer kan göra tillsammans för att beröring skall få en mer naturlig plats i vårt samhälle. Hur kan konstnärer hitta nya sätt att uttrycka sig genom att arbeta över genregränser och undersöka mänsklig beröring?

Den första workshopen för samman nyfikna och briljanta människor från bl.a. Luxemburg, Norge, Danmark med kreatörer från Sverige den 8-10 mars. De första mötena kommer att vara privata, men arbetets resultat kommer att visas offentligt under våren och sommaren. Men info inom kort.

Projektet stöds av Stockholm Stad.

Tillbaka på banan.

Vi ber om överseende med att vår hemsida inte uppdaterats under december och januari. Vår host ’one.com’ har uppdaterat serverprogramvaran utan att kolla av bakåtkompabilitet. Tack vare vår genialiska webguru och demonkompositör Tomas Nordmark är allt fixat och vi kommer att kunna uppdatera kontinuerligt. Varför inte lyssna på hans superba platta medan ni läser vidare?

MKP på UNAM


Onsdagen den 23 januari,  2019 kommer MKP och Vision Forum att presentera projektet EEGsynthen på Instituto de Investigaciones Filosóficas (Institutionen för filosofisk undersökning) på UNAM universitetet  i Mexico City. Workshoppen, som är öppen för studenter på samtliga nivåer, öppnar för diskussioner runt de praktiska och filosofiska frågorna som öppnar sig när man skapar performance med hjälp av hjärnvågor. Speciell fokus kommer att läggas på kontroll och intention i modernistisk och samtida konst och musik.


Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM.Circuito Mtro Mario de la CuevaCiudad UniversitariaDel. CoyoacánMéxico D.F. 04.510
Om du vill delta, vänligen kontakta Rudi Heinrichsen: info (at) visionforum.eu.Projektet stöds av Statens kulturråd.

Mer Mexico City


MKP återvänder för att arbeta med studenter på CICO (Center för Koreografisk undersökning) i Mexico City. Den 21-23 januari är vi på plats för att integrera metoder från samtida bildkonst och performance i dans- och koreografiutbildning. I arbetet  använder vi kunskap från projekten ”Vårt behov av tröst,” ”Baroque Architecture and Submission” samt ”New Eyes”. Vi arbetar med bilder, rekvisita och livemusik och inspiration från konstnärer som Bernini och af Klint.
Workshopsarbetet stöds av Statens kulturråd.

V8skan uppgraderas


V8skan som är ett pågående samarbete med Nobelmuseet kommer att vara ett av fokuspunkterna för en kick-off-event på museet 21 januari kl 18.00. Det kommer att bli fler V8skan-evenemang under våren och nytt innehåll läggs till attachéväskorna som undersöker åtta nobelpristagare i samtliga discipliner mellan 1927 och 2003.