Informell samtalsserie om dans och koreografi. – Välkommen till samtal om dans och koreografi på Weld, Stockholm

Välkommen till en ny samtalsserie om samtida dans. Under våren kan du möta tre spännande konstnärer in från dansfältet. Tillsammans kommer vi att samtala om deras konstnärliga praktik i en intim miljö tillsammans med andra dansutövare och dans-intresserade.

Initiativet kommer från en önskan om att berika dansfältet med perspektiv på dans och koreografi som skiljer sig från det vedertagna sättet att prata om dans och koreografi. Med samtalen vill vi skapa större konstnärlig mångfald och nya former för diskussioner om dans.

Samtalen kan också ses som ett svar på en längtan för konstnärliga diskussioner som kan ske kollektivt och som kan stärka vår gemenskap som konstnärer och öppna för nya möten och nätverk. Vi vill skapa en plats för givande utbyten som fokuserar på konsten och det konstnärliga direkt och utan självcensur. Vi kommer att diskutera dans, koreografi, process, våra kroppars outtömliga potential, det okända inom oss och livet självt.
Kvällen börjar med ett konstnärssamtal som sedan efterföljs av frågor och ett öppet samtal. Tanken är att presentationen kan leda oss in i nya samtalsämnen, frågeställningar och reflektioner kring våra egna konstnärliga arbeten. Vi formar kvällen tillsammans!

Samtalen är öppna för alla som är intresserade av dans och koreografi. Inga förkunskaper krävs. Max 15 personer. Fri entré.

Medverkande konstnärer:
Olive Bieringa, 26 April 18.00
Benoît Lachambre och Ricardo Rubio (via Zoom från Kanada och Mexiko) 1 juni 20.00

Samtalen är modererade och organisareade av Carima Neusser i samarbete med Weld, MKP och Vision Forum

Adress: Weld, foajé, Norrtullsgatan 7
Språk: Engelska
Reservera en plats på: info@mkponline.org