NÄTVERK

Morgondagens konstpublik bygger ett nationellt nätverk av pedagoger och arrangerar även två årliga symposier. Dessa möten bidrar till att utveckla och sprida nyskapande pedagogiska metoder, interdisciplinära kontakter och skapa nya nationella och internationella nätverk. Deltagarna blir inspirerade genom utbyten med kollegor och genom att möta nya och banbrytande metoder och idéer. Projektet erbjuder sålunda pedagoger två möjligheter att föra dialoger med kollegor på andra platser i landet: dels genom forum i ett digitalt nätverk samt genom årliga seminarier.

Vi samarbetar bl.a. med Linnéuniversitet, Moderna museet, Nobelmuseum, Index, Stockholmsskolan och är öppna för att välkomna många fler!

Projektet underlättar interdisciplinärt arbete med konst och kultur inom ramen för läroplanen och är i samstämmighet med regionala kulturplaner. Projektet använder samtidskonsten som plattform för barn och vuxna att mötas och utveckla respekt för demokrati och etik och därigenom gemensamt inspirera till livslångt lärande.

Om du vill ha information om våra event eller har frågor, kontakta Anne Klontz på: info@mkponline.org