MKPs vårmöte 24-25 maj

Group

Vi är mycket glada att bjuda in er till nästa MKPs vårmöte 24-25 maj 2016.

Genom en ökad globalisering möter barn och ungdomar en allt större komplexitet och ett allt bredare informationsutbud i sin vardag. Denna berör ofta avlägsna platser och innefattar frågor relaterade till andra kulturer. Media gör att nyheter från hela världen når våra hem och offentliga platser blixtsnabbt. Hur kan lärare inom ramen för läroplanen erbjuda undervisning så att dagens unga står bättre rustade för de nya utmaningarna som väntar dem i deras liv? Hur kan vi skapa en öppenhet och förståelse för de olika värderingar som samexisterar på vår lilla planet? Hur kan skall vi arbeta med barn och ungdomar i relation till det okända? Frågorna är kopplade till centrala frågor inom samtidskonsten, vilket gör att konstnärer och curatorer står väl rustade för att stöda lärare och pedagoger i sitt arbete.

Under mötet i maj för MKP samman nationella och internationella aktörer som arbetar med dessa frågor inom konst och kultur. Hur kan dessa erfarenheter inflätas i undervisning? Hur kan vi lära av varandra för att erbjuda en rikare vardag, ett öppnare samhälle och skapa ett socialt klimat där så många som möjligt blir sedda och kan bidra med sina egna kunskaper och erfarenheter?

PROGRAM
24 maj – Linköpings universitet, Campus Norrköping, Sal K52, våning 5, Kåkenhus, Bredgatan 33.

kl. 10 -12
– Introduktion av temat och MKP Cecilia Ahlqvist och Per Hüttner
Lars Palm, konstnär Växjö – Platsens underliggande betydelse
– Abir Boukhari – All Art Now, Stockholm och Damaskus (på engelska).

lunch

Jasper De Rycker, Riding the Donkey Backwards (på engelska)
Introduktion samt gemensam förflyttning till Spriralen
Kristoffer Svenberg, Moderna museet, Stockholm – Mallrats
Tomas Nordmark – Om det okända i nordisk mytologi.

20.00 Verkstad konsthall – Kungsgatan 55, Norrköping
Carima Neusser och Sanna Söderholm på Verkstad konsthall

25 maj 9-12 – Galleri Kameleont, Trädgårdsgatan 16, Norrköping
– Sahar Burhan om Galleri Kameleont och satir
– William Rawlings, Wooloo, Köpenhamn,, Human Hotel (på engelska)

Lunch och avresa