MKP höstmöte 2016, 5-7 oktober, Norrköping – Vånga

14608798_10153793443896196_4189231598305812528_o

Onsdag 5/10
Durkslaget – deltagarna och några av lokala konstnärer och arrangörer träffas på en informell middag och diskuterar höstmötet och relevanta frågor.

Torsdag 6/10

KIFiN
9.30-12:00: Workshop: Gabriel Widing – Avatars and Play

Gabriel Widing är konstnär och speldesigner som är intresserade av performance, lek och deltagande. Hans  konstnärliga arbete sker ofta i det kollektivet Nyxxx. Han är medförfattare till boken Deltagarkultur. Han utveckla metoder för deltagande och rollspel, till exempel genom kollektivt skrivande, spel och performance.
Under workshopen får deltagarna på olika sätt delta i iscensatta händelser eller spel där reglerna sätts så att valmöjligheterna och också kraven på improvisation begränsas. Detta leder till reflektioner rörande trygghet/osäkerhet, vanan att agera på förutbestämda vis i specifika situationer och en nyansering av innebörden av regler/begränsningar i form av ökad trygghet och deltagande.
14542584_10153793442456196_37018703178274142_o 14543842_10153793443741196_8441378857794217837_o 14608851_10153793442761196_6876836761456841301_o

Scenerna och situationerna kommer från tidigare verk som skapats med scenkonstkollektivet Nyxxx. Några av övningarna var varianter på Stopp, närmare, backa, byt, Lågteknologisk lek, hörlursscenen “connection by evaluation” ur verket Join, farvälceremonin ur rollspelet The Hospitality och improvisationen An Infinite Scenario inspirerad av Maurice Blanchot. Några inblickar i idén om hur deltagandet möjliggörs genom regler och överenskommelser hämtades ur Deltagarkultur.

Lunch

Norrköpings Konstmuseum hörsal
13:00 Kristina Mejhammar t.f. Museichef hälsar välkomna
13:05 Carima Neusser Hälsar välkomna till MKP Höstmöte 2016 informerar om MKPs arbete.

Hon berättar att MKP är en interdisciplinär organisation som arbetar för att skapa kontaktytor mellan pedagoger/skola och kulturaktörer, forskare och institutioner som arbetar med samtida konst. MKP drivs i projektform och utvecklar sina metoder för att skapa dessa kontaktytor i enlighet med den samtida konstens processinriktade undersökande förhållningssätt.

13:15 – 13:45 Cecilia Castro berättar om “Konst på plats” som genomförts läsår 2015-2016.
Konst på plats är ett projekt som görs genom Skapande Skola i Finspångs kommun och bygger på en metod hämtad ur den platsspecifika konsten. Metoden går ut på att guida eleverna genom en platsundersökning fram till en konstnärlig gestaltning.
14570692_10153793443371196_5662960255112112474_o  14556553_10153793446536196_3542283533104415367_o

13:45 – 14:15 Per Huttner och Carima Neusser om Workshops med De Geer Gymnasiet.

Per berättade om hur projektet fötts ur Vision Forums arbete och hur Carima och han använder teori och erfarenheter från samtida dans, samtida konst och psykologi i arbetet. Projektet undersöker hur individer och grupper agerar när auktoriteter har krav på handlingar som delvis eller helt strider mot individens övertygelse. Hur beter man sig i sådana situationer? Hur skyddar man sig själv och andra? Genom olika övningar får eleverna inom bild och dans programmet uppleva situationer där deras förmåga/vilja att göra motstånd testas. Syftet är att uppmärksamma eleverna på riskerna med att oreflekterat följa auktoriteter och att skapa en dialog där dessa psykologiska fenomen kan synliggöras och reflekteras. Genom att uppleva detta i en kontrollerad och skyddad situation kan eleverna i framtiden stå starkare och bättre rustade för liknande situationer i verkliga livet.
14633232_10153793446241196_7148478417330005055_o
14:15 – 14:45 FIKA

14:45 – 15:00 Liam 11år berättar om sin kreativa process (utgick på grund av sjukdom).

15:00 – 15:45 visning av utställningen Next:Utopia + info om konstmuseets skolprogram
Lisa Karlgren Lundell visade utställningen Next:Utopia som berör stadsplanering, utopiska drömmar och staden i förändring. Utställningen har gjorts i relation till Norrköpings utvecklingsplan Next:Norrköping.
 
kvällsprogram

16:11 – 17:05 Lokalbuss från Södertull till Vånga
17:10 – 18.00 Mingel och performance
18.00 – 19.00 Mat – wok
19.00 – 21:30 Batucada workshop
Samuel Castro (musiker) ledde deltagarna i en trum-workshop där vår förmåga att skapa gemenskap synliggörs genom att deltagarna efter en stunds musikaliskt letande hittar in i en gemensam rytm. Denna börjar efter ett tag förändras i hastighet och intensitet på ett böljande och organiskt vis när alla deltagare öppnar upp och går in i ett tillstånd där kroppen och rörelsen reagerar direkt på det hörda och gemensamt skapade.

Kl 21:35 – 22:19 Lokalbuss från Vånga till Södertull eller resecentrum

14570590_10153793439291196_449257376837726785_o 14570680_10153793441741196_8525474607167176993_o  14608798_10153793443896196_4189231598305812528_o
Fredag 7/10

Kulturkvarteret Hallarna
Kl 9.30 Joyce Ip, från Stockholmsskolan.
Joyce är konstnär och utbildad på Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Hon arbetar med Stockholmsskolan som är en organisation som vänder sig till ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden och erbjuder dem en konstnärlig utbildning. Hon visade verk som deltagarna gjort och pratade om skolans arbete. Ungdomarna är mellan 15-25 år och har ingen tidigare konstnärlig utbildning men en stark vilja att lära och utveckla sig inom konstområdet. De har nu även tillgång till Kungliga konsthögskolans föreläsningar. Arbetet sker på normkritisk och postkolonial grund och är viktigt för att skolan arbetar aktivt för att det skall finnas en större etnisk, social och sexuell spridning i konstvärlden som utmärks tydligt av en vit medelklass. De arbetar explicit med självorganisation: att konstnärerna själva skapar en plattform för att visa och sprida sina verk. Verken anknyter ofta till olika former av aktivism och motstånd. Undervisningen genomförs genom handledarsamtal, oftast en till en. Joyce använder sig av en feministisk seminarieteknik där hon inleder med en pronomen runda där deltagarna får bestämma om de skall kallas han, hon eller hen. Hon har även ett intersektionellt perspektiv, där det personliga är politiskt. Deltagarna olika personliga erfarenheter, olika förutsättningar olika tillgångar och där detta ses som en tillgång I att motverka härskartekniker. De ungdomar som anslutit sig till skolan är generellt mycket politiskt insatta och gestaltningarna utgår ofta från ungdomarnas egna upplevelser av normrelaterade orättvisor. De anser ofta att de inte är en del av normen och konsten blir en uppgörelse då de är arga på samhället, på auktoriteter och på föräldrar.

Kl 10.30 Joanna Nordin, Index Residents, Index The Swedish Contemporary Art Foundation.

Joanna är konstnär och utbildad på Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Hon har jobbat institutionellt på PS1 i New York och ACCA i Melbourne. Hon driver ett konstnärligt forskningsprojekt som heter Center för ineffektivitet.

Index arbetar för att öppna upp konstinstitutionen för ungdomar och för att nå de grupper som vanligen exkluderas i konstsammanhang. De ställer sig frågan: vem har rätt till kulturens rum? Hur hittar man dem som inte hittar till dessa rum? Kan man demokratisera konsten? De har genom stöd från Arvsfonden fått möjlighet att söka upp skolor och bjuda in ungdomar i 15-20 års ålder till workshops och samtal för att med deras hjälp förändra hur institutionen kommunicerar sin verksamhet. Projektet har tre delar: Index residents, Index teen advisory board och Ungdomsbiennalen.

Index residents är en grupp ungdomar som får besöka konstnärer, andra kulturella scener och göra egna konstnärliga projekt samt att samtala i mindre grupper. Index teen advisory board är en mindre grupp ungdomar har också anställts för att fungera som en panel med syfte att stödja curators och pedagoger att utforma verksamhet som är intressant för en yngre publik. Inspirationen kommer från Mocad i Detroit och söker att ge ungdomar direkt inflytande på den kulturella produktionen.

14543904_10153793442091196_4133863168079357124_o  14567342_10153793445036196_197714381548832908_o