När Träden Drömmer

Vi är mycket glada att Helge Ax:son Johnsons stiftelse stöder vårt projekt “Drömmer träd om C02?” I projektet översätter vi den kommunikation (de drömmar?) som sker i träd på natten till ljud och till sovande människor.

Stödet ger oss möjlighet att tillsammans med finska konstnärer undersöka och lära oss mer om vad som sker i växter då de “sover.” Så snart vi är redo, så kommer naturligtvis människor i alla åldrar kunna njuta av de ljud som träden producerar då de drömmer.