UTSTÄLLNINGSBESÖK

Nedan hittar ni dokumentation från samarbete St. Eriks gymnasium och Kristofferskolan och deras offentliga visningar på Hallwylska museet. Grupperna har utfört platsundersökningar både på skolorna, i dess nära omgivning och på Hallwylska museet.

Studenterna presenterade tillsammans performances på Hallwylska museet. De var av  mycket olika karaktär och kvalité, vilket vi ser är positivt då vi fokuserar på process snarare än resultat. De studenter som experimenterar mer, löper även större risk at skapa verk som kanske inte är like lätta för publiken att ta in. Men de tenderar även att lära sig mer av sina erfarenheter. Gemensamt för samtliga grupper var att de gjorde en avancerad analys både av skolmiljön och museets samlingar, dess ideologi och roll.

Projektet var fantastiskt lyckat. Studenter, lärare, kompisar, föräldrar tyckte det var intressant och stimulerande. Alla har lärt sig en massa spännande och viktiga saker. Det har varit utvecklande att arbeta med de olika grupperna och deras stora skillnader. Tack till samtliga deltagare och finansiärer.

low2   low6 low5 low4low7

IMG_1982 IMG_1986