UTSTÄLLNINGSBESÖK

Nedan hittar ni dokumentation från samarbete med Hallwylska museet samt St. Eriks gymnasium och Kristofferskolan. Vi har gjort platsundersökningar både på skolorna och på Hallwylska museet.

Studenterna presenterade tillsammans 10 performances på Hallwylska museet. De var av  mycket olika karaktär och kvalité – då vi fokuserar på process snarare än resultat. Men gemensamt för samtliga grupper var att de gjorde en avancerad analys både av skolmiljön och museet.

Projektet var fantastiskt lyckat. Studenter, lärare, kompisar, föräldrar tyckte det var intressant och stimulerande. Alla har lärt sig en massa spännande och viktiga saker. Det har varit utvecklande att arbeta med de två grupperna och deras stora skillnader.

low2   low6 low5 low4low7