UTSTÄLLNINGSBESÖK

Morgondagens konspublik erbjuder olika former av besök på museer. Nedan hittar ni dokumentation från ett samarbete St. Eriks gymnasium och Kristofferskolan. Arbetet  bestod i att de genomförde platsundersökningar både på skolorna, i dess nära omgivning och på Hallwylska museet.

Arbetet avslutades med att de gjorde offentliga performances på Hallwylska museet. De var av  mycket olika karaktär och kvalité, vilket vi ser är positivt då vi fokuserar på process snarare än resultat. De studenter som experimenterar mer, löper även större risk at skapa verk som kanske inte är like lätta för publiken att ta in. Men de tenderar även att lära sig mer av sina erfarenheter. Gemensamt för samtliga grupper var att de gjorde en avancerad analys både av skolmiljön och museets samlingar, dess ideologi och roll.

Projektet var mycket lyckat. Studenter, lärare, kompisar, föräldrar tyckte det var intressant och stimulerande. Alla lärde sig spännande och viktiga saker. Det har varit utvecklande att arbeta med de olika grupperna och deras stora skillnader. Tack till samtliga deltagare och finansiärer.

Morgondagens konspublikhar även genomfört utställningsbesök på Moderna museet, Tekniska museet, Nobelmuseum, Norrköpings konstmuseum, Fullesta gård, Flygvapenmuseum samt på museer i England, Mexiko, Brasilien och USA.

low6  low4

IMG_1982 IMG_1986