Arkitektur så in i Norden

MKP är stolta över att kunna meddela att vi har fått bidrag från Nordisk kulturfond för att utveckla ett tvärvetenskapligt projekt om nordisk historia och arkitektur. Projektet som heter ”Sensing Landmarks” är en tvärvetenskaplig och multisensorisk undersökning av ett halvt dussin, olika nordiska arkitektoniska platser.

Arbetet utförs av en grupp konstnärer från flera olika discipliner. För varje sajt utvecklar de specifika manus, musik, koreografier, videor, scenografier, mat och dryck för att skapa upplevelser för de fem sinnena. Projektet använder konst för att hitta nya perspektiv på historia och arkitektur i tre nordiska länder.

Deltagare i kärngruppen: koreograferna Carima Neusser (SE) och Sara Gurevitsch (FI), kompositören och musikern J.A Wilhite- Hannisdal (NO) och bildkonstnären Carola Uehlken (DE). På varje plats de besöker, skapar gruppen multisensoriska guidade visningar där alla fem mänskliga sinnen aktiveras på kreativa sätt. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor i de olika nordiska städerna.