MKP och Vision Forum På Tekniska

GutShop1_LOWRES

Känslornas kokbok – experiment med mat och känslor
Känslornas kokbok är ingen vanlig kokbok. Istället fokuserar deltagarna i labbet på relationen mellan mat och känslor. Hur smakar olika känslor och kan maten vi äter påverka hur vi känner oss? Tillsammans ger vi oss ut på en resa i kroppen och fantasin med hjälp av ljud, smak och känslointryck.

Projektet är en reflektion över kroppen och varför vi ser på den som en “maskin.” Vad finns det för processer i kroppen som är automatiska och vad kan vi styra med vår vilja? Varför gillar du den mat som du gillar? Hur är det då med känslor? Är hunger och njutning automatiska processer eller något vi kan styra dem? Tillsammans undersöker vi våra fantastiska kroppar och dem mat vi gillar.

Morgondagens konstpublik och Vision Forum är gäster på Tekniska museet i Stockholm. Kom och besök oss. 5 april klockan 13.30 och 14.30; 6–7 april klockan 13.00, 14.00 och 15.00 i Innovationslabbet.

Projektet stöds av Stockholm stad.