MKP i Guatemala

DSC09795

MKP har sedan starten haft nära samarbete med kollegor i Guatemala och Mexiko. Under juni 2016 har representanter för Vision Forum träffat kollegor i Guatemala City för att få en bättre bild av utbildningsklimatet i regionen och vad som kan göras gemensamt för att utveckla och fördjupa samarbetet.

MKP är speciellt intresserat av att se hur ursprungsbefolkningens kultur och språk kan få en naturlig plats i landets utbildning. Arbetet har utvecklats mycket väl och vi kommer under sommaren och hösten att söka finansiering för ytterligare samarbete.