V8skan uppgraderas


V8skan som är ett pågående samarbete med Nobelmuseet kommer att vara ett av fokuspunkterna för en kick-off-event på museet 21 januari kl 18.00. Det kommer att bli fler V8skan-evenemang under våren och nytt innehåll läggs till attachéväskorna som undersöker åtta nobelpristagare i samtliga discipliner mellan 1927 och 2003.