Mer Mexico City


MKP återvänder för att arbeta med studenter på CICO (Center för Koreografisk undersökning) i Mexico City. Den 21-23 januari är vi på plats för att integrera metoder från samtida bildkonst och performance i dans- och koreografiutbildning. I arbetet  använder vi kunskap från projekten ”Vårt behov av tröst,” ”Baroque Architecture and Submission” samt ”New Eyes”. Vi arbetar med bilder, rekvisita och livemusik och inspiration från konstnärer som Bernini och af Klint.
Workshopsarbetet stöds av Statens kulturråd.